Chytrý špičkový marketing.
view counter

Režim přenesení daňové povinnosti se opět rozšiřuje

view counter
9.6.2017, Zdroj: Česká daňová správa
 
Od července 2017 dochází opět k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, na další plnění. Změny přináší novela zákona o DPH.
V souvislosti s novelou zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1. 7. 2017 dochází k rozšíření okruhu plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti (RPDP). Tento mechanismus spočívá v tom, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce. To umožňuje efektivně eliminovat karuselové podvody, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, tzv. chybějící obchodník, neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu.
 
O jaká plnění se RPDP rozšiřuje?
Oblast trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti (Hlava IV, Díl 2 zákona o DPH) bude nově od 1. 7. 2017 doplněna o:
  • Zlato – zprostředkování dodání  investičního zlata
  • Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
  • Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
  • Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
  • Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví
Jak se změny promítnou v kontrolním hlášení?
V rámci kontrolního hlášení budou tato nová plnění vykazována v příslušném oddílu pro plnění realizovaná v režimu přenesení daňové povinnosti (oddíl A.1. a B.1.) pod níže uvedenými číselnými kódy předmětu plnění (viz tabulka).

Aktualizované Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení obsahující tyto nové kódy a další související informace k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u nových plnění budou k dispozici v okamžiku zveřejnění příslušné právní úpravy ve Sbírce zákonů.
Komplexní informace k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti najdete na
stránkách Finanční správy.
Po rozšíření se reverse charge tedy bude týkat všech následujících plnění:
  
Plnění spadající do režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge)
  
Kód
Plnění
                Nově od 1. 7. 2017
1a
 Zlato   – zprostředkování dodání investičního zlata
3a
Dodání   nemovité věci v nuceném prodeji
4a
Stavební a   montážní práce – poskytnutí pracovníků
Dodání   zboží poskytnutého původně jako záruka
Dodání   zboží po postoupení výhrady vlastnictví
Stávající
Zlato
Dodání   nemovité věci
Stavební a   montážní práce
Zboží   uvedené v příloze č.5
11
Povolenky   na emise skleníkových plynů
12
Obiloviny   a technické plodiny
13
Kovy
14
Mobilní   telefony
15
Integrované   obvody
16
Přenosná   zařízení pro automatizované zpracování dat
17
Videoherní   konzole
18
Dodání   certifikátů elektřiny
19
Dodání   elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
20
Dodání   plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
21
Poskytnutí   vymezených služeb elektronických komunikací