Chytrý špičkový marketing.
view counter

Rybí zápasy

view counter

Foto: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0),via Wikimedia Commons" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABetta_splendens_fighting.JPG">Betta splendens fighting

Zní to neuvěřitelně, a přece je to pravda. V Zadní Indii, na Sumatře, v Siamu a na Sundských ostrovech je domovem rybka z druhu Betta splendens, česky zvaná bojovnice. Název je odvozen od bojovné vlastnosti samečků, kteří, dostanou-li se k sobě, zápasí spolu velmi zuřivě, a to zpravidla tak dlouho, až se ukoušou k smrti. Této vlastnosti využívají zvláště Siamci k tomu, že pořádají rybí zápasy, kterým přihlížejí spousty diváků. Uzavírají mezi sebou sázky o zdatnosti té které rybky, a to velmi často o značné sumy.

Než se ryby připustí k zápasům, chovají se ve zvláštních nádržích odděleně. Bojovnice se dá dobře chovat v zajetí, v nádržích akvaristů. Na místě, určeném k zápasům, se rybky postaví ve velkých nádržích, které jsou odděleny skleněnou mezistěnou. Samečci stojící za sklem se na znamení vpustí k sobě a za velikého a hlasitého projevu zúčastněných spolu zápasí, až se konečně jednomu podaří zvítězit. O tyto rybí zápasy bývá v Siamu a v přilehlých krajích takový zájem, jako například u nás o dostihy koní.

(ryp)