Chytrý špičkový marketing.
view counter

S optimismem nejdál dojdeš

view counter

Celá řada úspěšných lidí považuje optimismus za zásadní faktor ve svém životě. Zkrášlí život jednomu i druhým, jelikož optimismus je nakažlivý. Našemu životu více prospívá, usilujeme-li o pozitivní emoce - lásku, radost, spokojenost. Mezi srdcem a mozkem existují dobře zavedená spojení. Jedna jediná pozitivní myšlenka dovede vybudit blahodárné neurotransmitery a hormony. Oxytocin je hormon lásky, potěšení a orgasmu. Serotonin pozitivně nalaďuje naše rozpoložení. Dopamin nás stimuluje a povzbuzuje. Myšlenka, pohled nebo úsměv stačí k tomu, aby nám snížily krevní tlak a dovedly nás k příjemným pocitům.

Vyzkoušejte si tyto vědecké zásady. Po probuzení se ještě chvíli zabývejte tím, co se vám zdálo, nebo něčím pozitivním. Po příjezdu do práce zapomeňte na otravnou cestu nebo špatné počasí. Když řidič zastaví, aby vám dal přednost, usmějte se a zamávejte mu. V takových chvílích pocítíte, jak se váš výraz uvolnil a převládla dobrá nálada. Po nezdaru si hodně lidí říká: „Nemám štěstí.“ Jenže štěstí neexistuje. Lidé, kteří se domnívají, že mají štěstí, jdou vstříc tomu, čemu Machiavelli říká příznivý osud. Jsou činorodí, navazují styky s dalšími lidmi a tím zvyšují vyhlídky, že si najdou spřízněnou duši, práci, bydlení.

Je to energie, nikoliv štěstí. Je to síla vůle, dobyvatelský duch, puzení směřovat vpřed. Hlavní zásada: Nikdy nic nedopadne tak dobře, jak doufáme, ale nikdy nic nedopadne tak, špatně, jak se bojíme. Optimisté vědí, že nemáme nic předem jisté a že všechno si musíme zasloužit. Pesimistům chybí zvídavost. Optimista je na všechno zvědavý. Zvídavost je uhelným kamenem poznání. Touha učit se představuje způsob, jak krotit své ego a pokušení domnívat se,že „to všechno znám“. Osvojování si nových dovedností včetně technických nám rozšiřuje obzor a přináší uspokojení.

Ve výzkumech veřejného mínění za posledních dvacet let se nezaměstnanost stále zvyšuje, třebaže ve skutečnosti klesá, a kupní síla upadá i tehdy, kdy roste. Zveličování nebezpečí a útrap je kolektivní jev, který může zasáhnout i jednotlivce. Žijete z ruky do pusy? Začněte tím, že přestanete nafukovat své utrpení. Vezměte v úvahu i to, co se daří, co se vám povedlo. Proč schytávat plnou silou všechno, co nás potká? Trochu odstupte a zasaďte obtíž do perspektivy porovnáním s tím, co už jste zažili.

Být optimistou znamená žít v současnosti a nezatěžovat se úvahami, že dříve bývalo lépe nebo štěstí teprve přijde. Filosofie štěstí je zakotvená tady a teď. Zamyslete se nad názorem spisovatele Georgese Bernanose: „Mezi optimistou a pesimistou je pouze ten rozdíl, že optimista je veselý blázen, kdežto pesimista smutný.“
(ksa)