Chytrý špičkový marketing.
view counter

Sandál jako pracovní obuv

view counter
7.3.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)

Dotaz:
V souvislosti se zajišťováním osobních ochranných pracovních prostředků - obuvi, dle mezinárodních norem a obecně platné legislativy pro náš závod máme následující nejasnosti. Máme podezření, že se z důvodů vyšší prodejnosti nabízejí jako pracovní obuv i typy, které tam z níže uvedených důvodu nepatří.

Pro naše zaměstnance vyžadujeme pracovní obuv splňující parametry ČSN EN ISO 20347 (Pracovní obuv). Naše firma na tomto základě obdržela od dodavatele obuv prezentovanou a prohlášením o shodě dokladovanou jako splňující uvedenou ČSN. Dodané modely jsou typu "sandál" a mají zadní (patní) část otevřenou, pouze s páskem. Prohlášením o shodě jsou prezentovány jako "pracovní obuv".

Z uvedeného výčtu tvarů (A-E) je patrné, že obuv tvaru "sandál" není uvedena mezi normovými, proto nemůže být dle našeho názoru prezentována jako "pracovní obuv" dle ČSN EN ISO 20347.

Pokud by, z nám zatím neznámého důvodu, byla obuv typu "sandál" uznána jako pracovní ve smyslu uvedené ČSN, nesplňuje dle našeho názoru tato obuv s patní částí pouze s páskem (téměř tedy jako pantofle, jen s páskem) požadavek ČSN v části čl. 5.2.3, ve které je uvedeno: "oblast paty musí být uzavřená" + "v této oblasti svršku nesmí být žádné otvory". Oblastí paty se dle 3.12 rozumí zadní část v délce 10% celkové délky obuvi, přičemž se požadavek vztahuje jak na spodek, tak na svršek.

Mohou být uvedené typy "sandál" s páskem v patní části prezentovány ve shodě s ČSN EN ISO 20347? Pokud ano, jak je poté u uvedených typů splněn požadavek uzavřené paty, když v této části nesmí být žádné otvory?


Odpověď:
Pokud k uvedené ochranné pracovní obuvi výrobce dodává prohlášení o shodě, které deklaruje, že pracovní obuv splňuje ČSN EN ISO 20 347 Pracovní obuv a je provedena s otevřenou patou, pak uvádí zřejmou nepravdu.
Uvedená obuv (sandály) by mohla být pracovní obuví, pokud by nebyla požadována ochranná funkce, ale z nějakých důvodů by bylo nutné v práci používat jinou obuv než obuv vlastní (hygienické důvody, čistota apod.). V žádném případě neplní taková obuv ochrannou funkci, aby mohlo být uváděno že je provedena a splňuje ČSN EN ISO 20 347 Pracovní obuv.
Připomínáme, že podle uvedené normy je výrobce povinen poskytovat s výrobkem informace, podle čl. 8.1 písm. b) i informaci o tom, který notifikační orgán se podílel na přezkoušení typu. Doporučujeme obrátit se na výrobcem uvedený notifikační orgán a ověřit si, zda se na přezkoušení uvedeného typu obuvi podílel.
Dozorem nad dodržováním zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky při posuzování shody je pověřena Česká obchodní inspekce, kam by bylo vhodné dodat přesné podklady o výrobci a dodávaných výrobcích, které nesplňují požadavky technické normy, pokud se s výrobcem nelze dohodnout přímo.