ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Smysl výstupní prohlídky

view counter

17.12.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)

 

Dotaz:

Rád bych se zeptal, jaký má smysl vydávat potvrzení o výstupní prohlídce, když v potvrzení podle novelizované vyhlášky č. 79/2017 Sb. není žádný údaj o zdravotním stavu posuzované osoby při ukončení zaměstnání. Není to zbytečné papírování?
 

Odpověď:

Cílem výstupní prohlídky není posouzení zdravotní způsobilosti k práci, ale jen zjištění aktuálního zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce a zaznamenání případných změn zdravotního stavu, u kterých se předpokládá souvislost se zdravotní náročností dosud vykonávané práce. Proto nemůže být dokladem o provedení výstupní prohlídky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, neboť zdravotní stav posuzované osoby nebyl posuzován pro potřeby výkonu konkrétní práce za účelem vydání příslušného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k výkonu práce.
Podle zpracovatele novely vyhlášky č. 79/203 Sb. - Ministerstva zdravotnictví, je v případě výstupní prohlídky postačující:
  • provedení záznamu do zdravotnické dokumentace a
  • vydání potvrzení o provedené výstupní prohlídce jak pro potřeby zaměstnavatele, tak posuzovaného zaměstnance; kopii potvrzení si poskytovatel zakládá do zdravotnické dokumentace PLS.
Potvrzení o provedení výstupní prohlídky je dokladem o tom, že prohlídka byla provedena.
Potvrzení pak slouží pro případ uplatňování nároků na odškodnění při vzniku nemoci z povolání nebo následků pracovního úrazu, nebo pro zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb, pokud budou zjištěny změny zdravotního stavu vyžadující další odborné vyšetření a léčbu.
Samotné záznamy o zdravotním stavu zůstávají u poskytovatele, který potvrzení vydal.
Na základě tohoto potvrzení lze například ve zdravotnické dokumentaci dohledat informace o zjištěném zdravotním stavu v době ukončení pracovněprávního vztahu, které jsou důležité při ověřování možného vzniku nemoci z povolání nebo ohrožení touto nemocí, a to s odstupem od ukončení pracovněprávního vztahu.