Chytrý špičkový marketing.
view counter

Socha obestřená zázraky

view counter

V době vrcholící protireformace a právě tak vrcholícího baroka byla z darů občanů České Kamenice na Děčínsku vybudována kaple Narození Panny Marie. Tato stavba s úchvatnou kopulí pocházející z let 1736 až 1939 je dílem ústeckého stavitele Jakuba Schwarze. O pětadvacet let později dokončil českokamenický zednický a kamenický mistr Jan Jiří Katschinek kolem vlastní kaple čtvercový ambit s rohovými věžemi a od té doby je celý komplex, zasazený do uklidňující zelené zahrady, právem považován za stavitelský klenot města České Kamenice. Aby tato krása ještě více vynikla, je ambit s rohovými věžemi vyzdoben sochařskými díly vynikající úrovně. Ty z okraje kopule pak pocházejí dokonce přímo ze slavné sochařské dílny Brokoffovy.

K vynikajícím patří zároveň rovněž vnitřní výzdoba z několika časových období. Uprostřed kaple naleznete rokokový oltář z roku 1746 od Josefa Kleina. Na něm potom stojí zlacená dřevěná socha Panny Marie s Ježíškem, kterou údajně v roce 1680 vyřezal sochař a řezbář Kryštof Ullrich ze starobylého města Žitavy (dnes německého Zittau), které se nachází na pomezí Německa, Čech a Polska. Původně sice byla socha určena pro zcela jiný svatostánek, ale z neznámých důvodů byla nakonec 1. září 1739 přenesena do poutní kaple narození Panny Marie v České Kamenici. Traduje se, že se tak stalo pod vlivem dobrých sil světa, z čehož se radoval jak sám Bůh, tak i zdejší lidé, neboť soše se přisuzovala zázračná moc. Proto sem za ní každoročně putovaly tisíce poutníků.

Vypráví se, že ani nevěřící, kteří sem dorazili, nebyli vůbec zklamáni. Socha umístěná v jedné z nejkrásnějších staveb a památek v širokém okolí nepřitahovala poutníky jen tak nadarmo. Lidé nejen s vírou, ale rovněž s upřímným, otevřeným srdcem a dobrým předsevzetím byli skutečně při setkání se sochou naplněni jistým uspokojením, klidem a mírem v duši. Nešťastným a nemocným lidem navracela naději, vyrovnání, energii a v některých případech i zlepšení zdravotního, ale zejména duševního stavu. Mnozí z těch, kteří v minulosti vážili i dalekou cestu až do tohoto města v severních Čechách, často hovořili o zázračné moci, kterou byli ovlivněni. Kromě toho pak každý z návštěvníků může i dnes rozjímat a přemýšlet nejen v samotné poutní kapli Narození Panny Marie, ale i v jejím okolí a přilehlé zahradě či aleji o zázraku krásy, jež překračuje hranice času.
(vel)