Chytrý špičkový marketing.
view counter

Sova symbolem moudrosti

view counter

V Číně a ve starém Egyptě sova prý přinášela bohatství. V Řecku byla atributem bohyně války a moudrosti - Athény (však také jedno z Athéniných bylo Glaukópis - Sovooká). Athéňané měli sovičky dokonce jako svůj výsostný znak (malovali si je na štíty) a razili je i na mince - drachmy - těmto penězům říkali jednoduše - sovy. Sova však patřila v antickém

Řecku ještě k jedné, podstatně tajemnější a temnější, bohyni - Hekaté. Tato bohyně se později stala patronkou čarodějnic, proto si možná dodnes většina Evropanů sovy dává do souvislosti (podobně jako kočky) s čarodějnictvím. Pro pohany byla sova, respektive její houkání, signálem blížícího se nebezpečí. Vzhledem k tomu, že je „varovala“, vnímali ji jako ochránkyni svých domovů.

Keltové věřili, že sovy jsou převtělení duchové, byly pro ně znakem temné síly. Pro Indiány bylo soví houkání avízem blížící se smrti, pro Svahilce poslem nemoci. Křesťané měli sovu za znak duchovní temnoty. 

(šál)