Chytrý špičkový marketing.
view counter

Strašidelná místa - Síly pekla řádily u Chuchle


view counter

V Malé Chuchli již v roce 1113 stával důležitý biskupský dvorec, původní ves patřila blízkému klášteru ve Zbraslavi. V krasové stráni tu vyvěrá proslulý zázračný pramen, býval ozdoben reliéfem Zbraslavské madony. V roce 1774 pramen svedli až k mariánskému baroknímu kostelu a na počátku 18. století zde byly založeny lázně. V kronikách se dochoval i zápis o zázračném zachránění biskupa Menharta. Stalo se tak 19. ledna 1132, kdy zlověstně zamračená obloha přivábila síly pekelné. Biskup chtěl ve vsi přenocovat. Když se ale chystal ke spánku, náhle vyskočil z lůžka a schoval se za zdí mohutného komína. Prý uslyšel boží hlas, která ho varoval před smrtelným nebezpečím. A skutečně, z blízkého srázu se přímo na stavení zřítil obrovský balvan. Prorazil dvě zdi a biskupovo lože zcela zdevastoval.

Malá Chuchle sousedí s Velkou Chuchlí, kde se v 19. století těžil dolomit pro kladenské železárny. Za povšimnutí stojí i kopec s názvem Chuchelský háj. Je velmi pravděpodobné, že v těchto místech stávala pohanská svatyně s posvátným hájem. V krajině s podzemními jezírky a skalními prameny se dalo dobře věštit, bylo možné navazovat kontakty s božstvy. Voda je dobrým vodičem, prorokům či věštkyním usnadňovala práci. Svérázným koutem je okolí Čertovy strouhy. Najdeme tu tajemné scenérie, divokou rokli, v níž prý kdysi vládli čerti, i travertinové jeskyňky trpaslíků. V roce 1849 tu poblíž spatřil dřevař Janota podivnou dvouhlavou příšeru.

Léčivý pramen původně vyvěral u mariánské kapličky, která ale leží o něco výše nad vývěrem současným. Je napodobeninou poustevnické jeskyně, z hermetického i ezoterického pohledu zastupuje známý ženský princip - lůno a pasivní energii. Právě p obrazném spojení vody se slunečními paprsky a světlem (symboly principu mužského) se tekutina stává léčivou, magickou. Dnes tomu návštěvníci moc nevěří, ale je to tak. Stačí postát v rokli nebo se zadívat do kapličky a ucítíte sílu místa, jeho nevyčerpatelnou energii…
(nov)