Chytrý špičkový marketing.
view counter

Strašidelné pověsti z Chomutovska


view counter

Hrad Nenávist

Původní německý název hradu Hasištejn zněl Hassenstein. Podle překladu by se tedy mělo jednat o hrad Nenávist. Také se k němu váže několik pověstí. Jedna z nich pojednává o dceři bývalého majitele tohoto jinak nádherného hradu nad údolím Prunéřovského potoka. Údajně se to mělo stát v době, kdy otec odjel na jedno z mnoha válečných tažení a dívku svěřil starému kaplanovi. Děvče se ale v době otcovy nepřítomnosti stihlo provdat za dobrodružného rytíře a navíc sám kaplan, který měl nad dívkou bdít, ještě zamilovaný pár oddal. Hradního pána po svém návratu z válečného tažení nenávist tak oslepila, že zabil kaplana, svoji jedinou dceru dal zaživa zazdít a sám skočil s koněm do propasti.

Jiná pověst zase vypráví, že vždy na Velký pátek, se tu otevírají velké poklady, hlídané ukrutným starcem s obrovským psem. Toho se také zalekli dva bratři, kteří poklad sice našli a vykopali, ale vyděšeni raději utekli s prázdnými rukama před děsivým přízrakem.

 

Údolí starostí

Osada Černý potok v Krušných horách, 3 kilometry východně od Vejprt, poblíž státní hranice s Německem, byla v roce 1850 spojena s další osadou, která se nazývala Sorgenthal. Toto neobvyklé pojmenování lze přeložit jako Údolí starostí. Vžilo se podle vyprávění dávných formanů, kteří právě v těchto místech Krušných hor mívali často skutečně velké starosti, neboť se jim právě zde zjevovaly hrůzné přeludy a příšery, nemluvě o dalších číhajících lupičích. Těm zase tento hornatý a špatně přístupný terén maximálně vyhovoval k přepadávání a olupování projíždějících vozů.

 

O kadaňském čertovi

Na Svaté bráně v Kadani býval kdysi namalován obraz čerta, kterak podává bábě boty zavěšené na holi. Podle pověsti právě u městské brány bydlel kdysi švec s mladou ženou. Čert jim štěstí záviděl a chtěl to všechno pokazit. A tak vyslal starou bábu, aby mladý pár rozhádala, přičemž jí za to slíbil nové boty. Stařena opravdu svůj úkol splnila a čert jen zíral, jaká je bába dračice. Sám se jí proto pak bál a tak jí raději nové střevíce za odměnu podal jaksi na dálku, k čemuž použil dlouhé hole. Proto se také říká: "Bába ošidí i čerta."

 

Bezhlavý mnich

Zámek v Klášterci nad Ohří se do pověstí zapsal především svou strašidelnou postavou. Jedná se o mnicha, který drží v ruce kus bílého sukna a hlavu nosí pod paží. Čas od času se na zdejším zámku objevuje a třebaže už vylekal nejednu osobu, není třeba se jej obávat, neboť patří mezi přízraky, které lidem neškodí.

 

Tajemné přízraky na Žeberku

Na vrcholu Žeberku stával podle dávných pověstí zakletý a propadlý zámek. Ve sporých zbytcích hradu se pak má objevovat přízrak Černé paní ve starobylém kroji, se závojem a svazkem klíčů u pasu. V zasypaných hradních sklepeních má býti ukrytý sud plný ryzího zlata, který ale hlídá mořská panna. Tu si kdysi přivezl někdejší pán hradu Albrecht ze Žeberka. Po jeho smrti snesla vodní kráska poklad do podzemí a tam jej dodnes střeží.

Pavel Kovář