ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Strašlivý ortel: Zaživa zazděni!

view counter

Hrad Svojanov.
 

Když v roce 1813 dorazila panská komise do jednoho východočeského zámku, vyděšení zedníci, kteří prováděli stavební úpravy, vrchnostenským úředníkům ohlásili hrůzný nález. V jednom vybouraném výklenku objevili kostru mladého muže. Pravděpodobně se jednalo o „ochránce“ stavby. Věřilo se, že lidská oběť přinese štěstí a ochranu před zlými silami, požáry a útoky nepřátel. Později byla tato praxe císařským dekretem zakázaná.

Raně gotický hrad Svojanov založili kolem roku 1265 Přemysl Otakar II. Později byl přestavěn v renesančním stylu a baroku. Kromě zdejších duchů se hovořilo o hrůzostrašném nálezu ve sklepení. Pod gotickou klenbou byla objevena tajemná osmiboká místnost se zazděným vchodem. Když ho vybourali, dalo se projít do sklepů vylámaných přímo ve skále. V jednom z nich našli badatelé spoutanou a přikovanou kostru kdysi zaživa pohřbeného člověka.

Ve zřícenině hradu Rokštejna ležela kostra malého dítěte. Obětní beránek účel nesplnil, hrad zpustl a byl rozvalen. Tito „ochránci“ panských sídel, kostelů či klášterů na onom světě nikdy nenalezli tolik potřebný klid. Je jasné, že na místě jejich trýznivého skonu zůstal velmi silný energetický otisk psychické energie. Citliví jedinci mohou takový kontakt šeredně odskákat nevolností, závratěmi, bolestmi hlavy či jinou nemocí. Je známo i několik případů, například z Polska, kdy napadaní zemřeli. Buďme tedy rádi, že temný středověk již dávno minul. I když jisté nebezpečí tu po něm zůstalo.
(sun)