Chytrý špičkový marketing.
view counter

Svého patrona má i internet

view counter

Svatí jsou odedávna patrony některých zemí, měst, řemesel i dalších činností, lidé je vzývají proti přírodním živlům a nemocem. A stejně jako řidiče ochraňuje na cestách svatý Kryštof a například rybáře má na starosti svatý Petr, mají svého patrona také internet a uživatelé počítačů. Tím je díky papeži Janu Pavlovi II. od roku 2001 učitel církve - Izidor ze Sevilly.

Proč právě on?

Za svého života sestavil encyklopedické dílo Etymologie, což je podstatě druh slovníku nebo databáze. Dodejme, že ve španělské Barceloně vznikla také modlitba pro ty, kteří s internetem přicházejí pravidelně do kontaktu. Má je vést k zodpovědnosti - tedy k tomu, aby internet využívali jen v dobrém slova smyslu a při jeho používání „nešlápli vedle“.
Modlitba v překladu zní takto:

„Všemohoucí věčný Bože, který jsi nás stvořil ke Svému obrazu
a nařídil jsi nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné
hledali především v božské osobě Tvého jednorozeného Syna,
našeho Pána Ježíše Krista, prosíme Tě, dej, abychom,
na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele,
na cestách internetem vedli naše ruce a oči k tomu, co je milé Tobě,
a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.
Skrze Krista našeho Pána. Amen.“
(xar)