Chytrý špičkový marketing.
view counter

Světelná magie


view counter

Světelné paprsky prý dávaly lidem naději v lepší zítřky. Někdy ale také přivolávaly ďábla, který se vkrádal mezi vyděšené horaly a trousil po lesích svítící šupiny. Jak ovládnout nebezpečné pekelné síly? Prý to nebylo jednoduché…

V šumavském Podlesí kdysi žil jedenáctý potomek rodu Kleinertů, Matěj se jmenoval. Toužil po vítězství nad čarovným světýlkem, proto vzal hromničku, zbavil ji knotu a vosk rozdrtil. Smíchal ho s úlomky tajně ukradené hostie a přidal dobytku do stravy. Začaly se dít neuvěřitelné věci! Krávy mluvily lidskou řečí, koza poslouchala, co si chalupník se ženou povídají. Nastala panika. Zbylý knot, který Matěj Kleinert uschoval ve stodole za trámem, samovolně chytil. Při požáru zvířata utekla, ale hospodář se ženou to nestihli, oba uhořeli.

Pověst měl demonstrovat sílu svatého světla, probudit v lidech pokoru před boží mocí. Uctívání světla volně navazovalo na dávné ohňové slavnosti a kulty, prolínaly se s křesťanstvím, ale církev pochopitelně nejásala. Lidé dál tajně experimentovali, prováděli pohanské rituály. Co prý se s posvátným světlem dostalo do přímého kontaktu, to bylo později obdařeno mocnou silou.

Připomeňme si ještě jeden příběh z dávných dob. Se světlem se pokoušela čarovat i Kateřina Pelznerová, prostá dívka z hor. Pracovala v domácí dílně při výrobě dřevěných krabiček na zápalky. Tehdy (v 19. století) v dílnách údajně panovaly dosti volné mravy, dívky o nějaké pokoře a mravnosti příliš neuvažovaly. Svobodomyslná a hrdá Kateřina zaříkávala Světlonoše (Lucifera) a Hadonoše, aby jí přihráli fešného a bohatého ženicha, ať pochází třeba z pekla. Ve skutečnosti ale magii vůbec nerozuměla, neměla o ní ani potuchy. Ovšem výsledek jejího „čarování“ se dostavil hned o Vánocích. Na půlnoční mši potkala cizího mládence.

Byl to bohatý a cizokrajný obchodník. Brzy se ní seznámil blíž a navštěvoval její komůrku. Také nevynechali jedinou tancovačku v okolí. Vyčarovaný „dáreček“ jí ale štěstí nepřinesl. Brzy zemřela, navíc za velmi podivných okolností. Teprve třicet let po jejím pohřbu se rozhodla o někdejším čarování promluvit jedna z jejích bývalých kamarádek. Někdo věřil, jiný ne. Kateřina se svatby nedožila a krásný cizinec zmizel neznámo kam…
(nov)