Chytrý špičkový marketing.
view counter

Tajemství starých Egypťanů

view counter

Vibrace vznikají úhelným lomem, jistě si umíte představit tu nadlidskou sílu, jíž disponuje každý, kdo umí vždy a všude využít tvarových vln. V tom jistě spočívá i tajemství starých Egypťanů, nad jehož objasněním již historikové zlomili hůl. Kněží faraónů dokonale uměli ovládat tvarové vlny. To jim umožňovalo řešit problémy techniky, řízení státu, komunikace, dopravy, přenosu informací a administrativy, na které dobové prostředky nevystačily.

Nejznámějším a nejimpozantnějším příkladem reálného využití tvarových vln jsou pyramidy. Tyto stavby sloužily – o tom již dnes není pochyb – k různým náboženským a vědeckým účelům, ve své podstatě esoterickým, počínaje mumifikací členů královské rodiny, měřením zeměpisných délek a konče regulací klimatických podmínek. V knize Co vyprávěl Belzébuth svému vnukov je jedna zvláštní věta. Její autor, Georges Budijev, byl znalcem zaniklých civilizací a vysoce zasvěceným člověkem.

Podívejme se, co Belzébuth říká svému vnukovi Hassinovi o vznikajících pyramidách: „Všechny tyto dosud nedokončené stavby… byly zčásti předurčeny k pozorování ostatních sluncí a planet našeho velkého světa a zčásti k určování a záměrné regulaci atmosférických změn za účelem získání žádoucího podnebí… Kolem těchto staveb… se zvedal plot z rostlin, ve zdejších krajích nazývaných zalnakatar, vzájemně provázaných velmi zvláštním způsobem.“

Vložíme-li kus syrového masa do přesně zhotovené miniaturní kopie Cheopsovy pyramidy, maso se rychle, dokonale a bez zásahu lidského magnetismu zmumifikuje, nehledě na okolní tepelné podmínky a vlhkost vzduchu. Tento pokus byl opakován snad stokrát a pokaždé úspěšně. Znamená to, že specifickou schopnost mumifikovat maso mají právě tvarové vlny šířené pyramidami.

Stejným způsobem byla odhalena další zvláštní schopnost tvarových vln: zcela otupená žiletka se po několika hodinách uvnitř zmenšeného modelu pyramidy znovu nabrousí.

Bylo provedeno ještě mnoho podobných pokusů. Výsledky jsou tak překvapivé, že někdy pochybujeme o jejich pravosti. Možná by bylo lepší na tvarové vlny nevěřit, protože i toho nejrozumnějšího a nejodvážnějšího člověka může vyděsit představa ohromné síly, kterou v sobě skrývají. Ale jak je nevnímat, jak je popírat, když jejich účinky denně pociťujeme stejně silně jako účinky všech ostatních druhů vibrací? Podléhají i stejným fyzikálním zákonům: lomu, odrazu a ohybu, což nám umožňuje sledovat jejich průběh, chování i působení, a získat tak přímo vědecký důkaz jejich existence. Až ve chvíli, kdy si uvědomíme jejich možné využití, nás polévá studený pot…
(ng)