Chytrý špičkový marketing.
view counter

Tajná nauka

view counter

Alchymie je právem považována za předchůdkyni chemie, fyziky, ale dokonce i moderní průmyslové výroby. V dobách svého rozkvětu však byla symbolickou, ale zároveň i značně dogmatickou tajnou naukou o esoterické transformaci hmoty.

Alchymie je jedním z trvalých duchovních symbolů středověku. Teprve Paracelsus dal v 17. století základ k její přeměně ve skutečnou vědu – chemii. Alchymie je zároveň spjatá s celou škálou jmen význačných středověkých učenců – Alberta Velikého, Rogera Bacona i Tomáše Akvinského. Mnohem více ale bylo vždycky podvodníků, lidí, kteří v alchymii spatřovali pouze cestu k umělé výrobě zlata. Ti vycházeli z přesvědčení, že existuje magická formule, podle níž lze z různých kovů zlato vyrobit.

Šlo jenom o to, rozluštit tajné znaky a šifry včetně bezpočtu magických klíčů, jejichž původ sahal často až do dávných hlubin starověku, k Mojžíšovi, Zarathuštrovi, či legendárnímu zakladateli alchymie Hermovi Trismegistovi, který bývá ztotožňován se staroegyptským bohem moudrosti Thovtem. Opisy pozoruhodných, ale zároveň v dnešní době nesrozumitelných alchymistických děl se tradovaly z generace na generaci tak dlouho, až se na jejich původní smysl zapomnělo. Všichni alchymisté ale věřili, že se jim ho opět podaří nalézt.
(ng)