Chytrý špičkový marketing.
view counter

Toulky po hradech a zámcích - Drégely

view counter

Drégely: Hrad hrdinských obránců

Vysoko v severovýchodní části župy Börzsöny, na skalnatém hřebeni vysokém 444 m, byl postaven hrad, který byl poprvé zmíněn v listině roku 1285. Jeho stavitelé byli členové šlechtického rodu Hont-Pázmány.


Hrad byl založen pravděpodobně v roce 1250. V prvních desetiletích 14. století přešlo panství do královského držení. V roce 1390 získal hrad šlechtický rod Tari, který zůstal vlastníkem až do roku 1424, kdy se vrátil do královského držení. Od roku 1438 patřilo opevnění arcibiskupství v Ostřihomi. Po proniknutí osmanských vojsk do maďarského království, stejně jako v roce 1552, si paša z města Budín podmanil mnoho pevností severovýchodní části země.

Hradní posádka pod velením kapitána Juraje (György) Szondy čtyři dny srdnatě bránila relativně malou dispozici. Nakonec bylo všech 150 obránců zabito, neboť 10 000 obléhatelů nemohli zastavit. Jejich hrdinská vytrvalost zůstala symbolem maďarského historického povědomí.

Hrad zničený při obléhání osmanskými Turky, pokud má člověk věřit turecké historiografii, byl později přestavěn. Bylo tu umístěno téměř 200 vojáků, kteří byli určeni pro společnou obranu významného opevnění. Po roce 1593 hrad již pravděpodobně neměl ze strategického hlediska významnější funkci.


Statečná obrana proti přesile

V podvečer 6. července 1552 dorazil budínský paša Hádim Ali pod drégelské hradby a vyzval Szondyho, aby se vzdal. Kapitán to odmítl. Turci podpálili podhradí postavené ze dřeva a hlíny a zatlačili obránce do horního hradu. Další ráno začali Turci odstřelovat hrad, palba trvala do 8. července. Potom zavelel paša k útoku, ale Szondy a obránci hradu jej odrazili a způsobili Turkům velké ztráty. Po ústupu opět Hádim Ali spustil dělostřeleckou palbu a prakticky rozstřílel celý hrad.

Před dalším útokem pěchoty paša znovu vyzval Szondyho, aby se vzdal. Setkal se s odmítnutím. Kapitán nechal přivést dva turecké zajatce a vrátil je pašovi jako vyslance se zprávou, aby z chlapců vychoval bohatýry a aby jeho tělo po bitvě pochovali s úctou.

Poslední útok trval několik hodin, protože obránci kladli hrdinský odpor a padli do posledního muže. Po skončení útoku Ali paša vyhledat kapitánovo tělo, aby jeho hlavu vystavil na veřejnosti. Jako uznání jeho hrdinství ho však dal pochovat s vojenskými poctami. Na znamení jeho odvahy dal vztyčit nad hrobem jezdecké kopí s vlajkou.


Archeologické práce na zřícenině

Sanace zříceniny hradu začala v roce 1988 a systematický archeologický průzkum v roce 2000. Práce nebyly prvotně zaměřeny na přestavbu západní parkánová zdi, ale především na skalní plošinu horního hradu. Zde archeolog T. Majcher odhalil dochované zbytky severní hranolové věže, budovy kolem nádvoří byly zkoumány pouze menšími sondami. Dále byl objasněn půdorys jižní části dispozice a nakonec byla odkryta část jižního předhradí. Odkrytí sutin přineslo významné nálezy, zejména keramické, které však nebyly dosud zpracované. Podle odkrytých nálezů badatelé určili, že hrad nebyl po obléhání v roce 1552 dále obydlen.

Text: Petr Šafránek