ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Toulky po hradech a zámcích - Romantická šlechtická tvrz Bellikon

view counter

 Vysoko nad údolím řeky Reuss, na sluncem osvícené skalní terase Heitersberg, se rozkládá půvabná obec Bellikon. Ozdobou celé obce je šlechtický zámek, který stojí na výhodné poloze a má výhled do dálky - od Jury až po Alpy.
Již v římské době přišli vyšší důstojníci a úředníci z města Vindonissy a stavěli si v tomto kraji nádherná zemská sídla. O téměř tisíc let později lze však dohledat první zmínky o nějakém hradu. V 8. nebo 9. století vznikl u Rohrdorferbergu první kostel zasvěcený Sv. Martinovi, ke kterému náležel také Bellikon. Dne 11. října 1064 je Rohrdorf a Bellikon uveden v nadační listině kláštera Muri.

Světlo do temnoty dějin tvrze Bellikon přineslo až 14. století. Panská tvrz byla pravděpodobně zpočátku nazývána „das rote Hus“ a byla vystavěna rodinou Krieg. Tato šlechta, která od 12. století patřila k váženým patricijským rodinám města Curych, pocházela z oblasti Curyšských jezer.

 

Žalozpěv pro rodinu dobrodinců

V Curychu byla rodina Kriegů spřízněna s několika dalšími rody. Dva její členové sloužili jako ministeriálové a hráli v životě města důležitou roli. Petr Krieg, potomek široce rozvětvené šlechtické rodiny, jehož sestra a tři dcery byly jeptiškami v klášteře Gnadenthal, získal kolem roku 1314 část zboží a práv původně habsburského léna v Bellikonu. V roce 1343 si rod dal poprvé přídomek „von Bellikon“.

Na počátku 17. století šlechtická rodina Kriegů vymřela, a protože byli největšími dobrodinci kostela Rohrdorf, bylo jim uděleno čestné místo. Bývalý děkan jim dokonce k uctění složil latinský žalozpěv.

Tvrz s panstvím získal v roce 1605 farář jménem Samuel Gruner ze Seengenu, ale brzy poté sídlo často měnilo své majitele. Teprve v roce 1640 se tu usadil Jan Baltazar Schmid z Uri a změnil si přídomek na Schmid z Bellikonu.

 

 

Hejtmanova soukromá kaple

V zimě 1660 - 61 bylo v jinak tiché zemědělské obci živo. Majitel nechal vybudovat mlýn a v Oberdorfu kovárnu, také chtěl zajistit vlastní bohoslužby. Požádal tedy městskou radu v Badenu, aby poslala faráře do Rohrdorfu. Dne 21. ledna 1661 však rada rozhodla, že hejtman Schmid nesmí vystavět farní kostel kvůli již stojící kapli v Bellikonu. Schmid však ignoroval toto rozhodnutí a roku 1676 byla postavena současná kaple (nachází se jen několik metrů východně od zámku, je součástí parku a zůstala soukromou kaplí). Jindřich Füssli v Curychu odlil dva zvony, z nichž jeden stále visí ve věžičce kaple.

Po smrti Jana Baltazara Schmida zdědil majetek jeho syn a zůstal této rodině až do 19. století. Později se však stal vlastnictvím mnoha různých majitelů. Na počátku 20. století byla tvrz využívána jako sanatorium. V roce 1954 získal stavbu Dr. Wilhelm Meier, nechal ji zrestaurovat a znovu ji upravil na obytné sídlo.

Text: Petr Šafránek