ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Toulky po hradech a zámcích - Vdovské sídlo Lichtenberg

view counter

Zámek Lichtenberg stojí na skalním návrší v severní části německého Odenwaldu a nabízí pohled do širokého okolí. Již z polohy stavby je zřetelné, že zámek vystavěný v 16. století vychází původně z hradní dispozice. Lichtenberg byl poprvé zmíněn v roce 1228, když se Dětřich II. z Katzenelnbogenu nazval „hrabětem z Lichtenbergu“. Hrad byl až do 15. století falckým lénem v držení Katzenelnbogenů (občas také hrabat ze Sponheimu). Roku 1479 připadlo sídlo jako dědictví po Katzenelnbogenech Hesensku, které tím získalo důležitý opěrný bod. V roce 1503 vznikl na severním pahorku od města mohutný bolverk (vnější opevňovací prvek hradu) zvaný „sud prachu“, který se svým průměrem 18,7 m a až 5,9 m tlustými zdmi patřil mezi největší rondely této epochy.

 

Vesničané dřeli do úmoru

Renesanční zámek nahrazující jádro hradu vznikl mezi roky 1570 - 81 za mladého lantkraběte Jiřího I. z Hesenska-Darmstadtu (vládl v letech 1567 - 96), který chtěl povznést zanedbaný kraj zdevastovaný válkou. Architektem byl zpočátku Jakub Kesselhut, který současně také postavil lovecký zámek Kranichstein. Oba velice podobné zámky vznikly na počátku renesance v Hesensku, což mělo co dočinění s předchozí cestou Jiřího I. do Itálie. Později, zejména u vnitřní výzdoby, nahradil Kesselhuta Jakub Wustmann. Obyvatelé Lichtenbergu si na robotu spojenou s výstavbou ještě dlouho stěžovali u vrchnosti a na úřadech. V letech 1570 - 81 bylo pozdně gotické východní křídlo, postavené roku 1516, modernizováno a spolu s jižním a západním křídlem vytvořilo dnešní trojkřídlou podobu. Ve třicetileté válce sloužil zámek několikrát jako útočiště pro lantkraběcí dvůr. Nebyl sice tak dobře opevněn, ale stál mimo dostřel v těžko přístupné poloze.

 

Útočiště pro obyvatelstvo

Lichtenberg měl zpočátku vojenskou posádku, později již jenom obyvatele z okolí. Musel být stále zásobován municí, proviantem a vodou, se kterou byl velký problém. V roce 1639 bylo zakoupeno většinou z prostředků obyvatel šest děl, neboť Lichtenberg se stal útočištěm okolního obyvatelstva. Závažnější útok na zámek sice nenastal, ale vedlejší účinky války zasáhly také obyvatele Odenwaldu, především roku 1635 si vyžádal mor mnoho obětí mezi tísnícími se uprchlíky. Zámek byl využíván až do poloviny 18. století pro pobyt dvora respektive jako vdovské sídlo. Do roku 1800 byly v jeho interiérech kanceláře úřadu, ale roku 1845 byl již prázdný a hrozilo zřícení jednotlivých staveb. V 19. století začalo místo ožívat turistickým ruchem. V roce 1951 bylo na zámku otevřeno muzeum. Zámek je součástí města Lichtenberg, nachází se jižně od Reinheimu a Gross-Bieberau.
Text : Petr Šafránek