ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Umění je i v době moderních technologií stále živé

view counter

Magický ornamentalismus láká

Navzdory předsudkům a trendům moderní doby nechybí ani současné mladé generaci vztah k umění. A dokonce pod její taktovkou vznikají nové umělecké směry, jako třeba magický ornamentalismus. Živým důkazem tohoto tvrzení mohou být studenti Jan Hachran a Jakub Křelina, kteří spolupracují na různých projektech a prezentují vlastní tvorbu.

Jan Hachran je studentem 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vždy měl široké spektrum zájmů, jelikož věří v pravdivost slov renesančních filozofů, že člověk by se měl snažit všestranně rozvíjet v různých oborech.
Jakub Křelina studuje na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy obor Dějiny evropské kultury. Už od dětství ho fascinovaly historie a literatura. V současné době píše básně ve specifickém stylu. Oba mladé muže jsme trochu vyzpovídali, a to nejen v souvislosti s jejich díly.

 

Zajímáte se i o ezoteriku, alternativní medicínu?

Jan Hachran: Ano a dokonce bych řekl, že patří mezi pilíře mé výtvarné tvorby. Ta je totiž ovlivněna mystickým křesťanstvím, kabalou, hermetickými vědami - alchymií, astrologií a magií, gnózí, starověkými kulty středomoří i symbolikou svobodných zednářů. To, že něco současná klasická věda nedokáže úplně vysvětlit, neznamená, že to nefunguje. Proto si myslím, že by člověk, a speciálně lékař, měl mít otevřenou mysl, poslouchat a zachytávat různé podněty od ostatních lidí.

Jakub Křelina: Já osobně bych řekl, že spíše než o ezoteriku se zajímám o symboliku, kterou čerpám především z literárních a výtvarných děl starých mistrů. Skrze ni si také utvářím duchovní pohled na svět. V alternativní medicíně se úplně neorientuji, ale věřím, že duše člověka může být léčena i prostřednictvím umění a poezie.

 

Stalo se vám někdy něco, co lze stěží vysvětlit, spadá to takzvaně do sféry věcí mezi nebem a zemí?

Jan Hachran: Občas se mi stává, že vidím nějaký fragment děje ve svém snu, který se pak odehraje i v budoucnu ve skutečnosti. Vždy je to jen krátký zlomek, o němž si pak řeknu, že jsem ho již zažil.
Jakub Křelina: V nadpřirozené jevy jakožto hluboce věřící a citlivý člověk věřím. Za svůj dosavadní život jsem byl přímým svědkem několika velmi zvláštních událostí, které dodnes nedokážu vysvětlit.


Co vás dva svedlo dohromady? Kdy, za jakých okolností jste se potkali?

Jan Hachran: Spřátelili jsme se pomocí sociálních sítí, kde jsme prezentovali své výtvory. Zjistili jsme, že mé obrazy a Jakubovy básně mají podobný charakter a zabývají se podobnými tématy.
Jakub Křelina: Dodal bych k tomu, že se naše první setkání uskutečnilo na Olšanských hřbitovech. Já je považuji za neskutečně inspirativní místo, které je galerií lidských osudů polozapomenutých v běhu času.

 

Plánujete nějaké další společné umělecké aktivity?

Jakub Křelina: Hmatatelným výsledkem naší spolupráce je zatím již zmíněná básnická sbírka Poezie. V hlavách už také máme několik zajímavých idejí. Jednou z nich je ilustrovaná kniha o slovanských národech s názvem Slované v obrazech a poezii.

 

Jan je autorem nového uměleckého směru - magického ornamentalismu. Co si pod tím termínem máme představit? Můžete nám ho přiblížit?

Jan Hachran: Magický ornamentalismus je cosi ve smyslu nového uměleckého proudu, pro který je důležitá nejen tvorba jako taková, ale i jeho vlastní filozofické myšlenky. Je to určitý návrat ke staršímu pojetí estetiky, který říká, že umělecký předmět, obraz nebo báseň by měly na diváka vizuálně pozitivně působit a něco vyššího mu předávat. Minulost však pro nás není závazná, je pouze inspirující. Důležitým prvkem je tu ornament, a to jak ve smyslu výtvarném, tak i jako symbol vyjádřený slovem. Stejně důležitou součástí je i odkaz na duchovno, magii a symboliku světa okolo nás.

 

Co magický ornamentalismus vyjadřuje, má nějaký záměr nese nějaké poselství?

Jan Hachran: Jeho základní hodnoty, které ho definují a formují jak z hlediska uměleckého, tak filozofického, jsou shrnuty do sedmi základních pilířů. Jde o to vytvořit pomyslný průsečík mezi třemi světy - světem mýtů, legend, mystiky a ezoteriky, světem přírody a světem snů, krásy a vizí lidského ducha. Zároveň usilujeme o vytváření pěkných a esteticky hodnotných věcí. Chceme propojovat mystiku s duchovnem a uměním. Je to svým způsobem i alchymistický pokus o přeměnu a všeobecné povznesení lidstva jako celku. Dalším pilířem je snaha o ochranu a rozvoj židovsko - křesťanko - antické kultury. Naším cílem je i to, aby všechny předměty, které člověka obklopují, byly esteticky co nejhodnotnější, aby spolu souzněly. A posledním sedmým pilířem je podpora vlasteneckých hodnot a reflexe vlasteneckých témat v umění

 

Jakube - čím vás nový umělecký směr zaujal, oslovil?

Jakub Křelina: Na první pohled mě zaujalo umělecké cítění k dílu. Souhlasím s tím, že by mělo být tvořeno co nejdokonaleji a se zárukou předání magického ducha, jenž se skrývá v daru díla, které umělec stvoří a dává tak světu odkaz své životní práce.

(zem)