ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Včas proti mšicím

view counter

Jakmile nastane teplejší období, ovocné a okrasné keře, stromy, růže začnou vyvíjet mladé, šťavnaté letorosty a listy, na nichž se hned objevují, zpočátku ojediněle, posléze v celých koloniích, známé mšice listové. Nabodávají jemné pletivo letorostů a listů, aby z nich sály sladké šťávy. Nabodnutím narušené pletivo přivádí hojněji šťávu, což přichází mšicím velmi vhod. Čím více pletivo dráždí, tím víc se rostlina snaží si pomoci. Ovšem marně, neboť se jí to nepodaří ani svinováním listů. Naopak takto poskytuje mšicím bezpečnější úkryt.

Kde se vzaly z jara mšice? Líhnou se z přezimujících drobounkých vajíček, která poslední generace samiček nakladla v množství na povrch kůry loňských větévek, sotva sice patrných, ale při bedlivé prohlídce viditelných. Tomu zpravidla nevěnujeme dostatečnou pozornost, a tak výskyt a rozmnožování mšic podporujeme. Třebaže mají listové mšice mnoho nepřátel, jako například slunéčko sedmitečné, mnoho jich zničí nepříznivá povětrnost, musíme proti nim včas zasáhnout postřiky osvědčenými prostředky. Nikdy nesmíme čekat, až se listy zkroutí. Postřikovat musíme již dříve, když se larvy začínají z vajíček líhnout. Můžeme k tomu použít také mýdlové roztoky, tabákový odvar a podobně.
(ryp)