Chytrý špičkový marketing.
view counter

Včasné ohlášení pracovního úrazu

view counter
24.7.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 
Dotaz:
Dobrý den, stala se mi tato situace: jsem učitel tělesné výchovy a na lyžařském kurzu jsem si jeden den více utáhl přezky na lyžařských botách, večer jsem zjistil, že mám oteklý kotník a teplotu v noze. Stalo se to ve čtvrtek, v pátek jsem již nelyžoval a jeli jsme domů. Přes sobotu a neděli se stav zhoršoval a v pondělí jsem šel na ortopedické oddělení do nemocnice a zůstal jsem doma na neschopence. V pátek jsem ukončil dobu neschopnosti, ne proto, že bych byl už schopen, ale nutně jsem už potřeboval do zaměstnání. Nikde jsem nevykazoval žádný pracovní úraz, protože se mi to jako úraz nezdálo, byl jsem doma týden vlastně zadarmo, chtěl bych se zeptat, jestli mohu požadovat nějakou náhradu, když se mi tato situace stala při výkonu mého povolání na lyžařském kurzu.
 
Odpověď:
V tomto případě Vás nepotěším. Dnes již s odstupem času asi úraz neprokážete. Aby bylo možné uznat úraz za úraz pracovní, musí se prokázat, že k němu došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.  Podle § 106 odst. 4 písm. h) zákoníku práce má zaměstnanec zákonnou povinnost bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz. Proto když byste např. hned na tom lyžařském kurzu sdělil kolegovi, že máte podezření, že máte něco s kotníkem, tak by se to dalo vzít jako základ pozdějšího došetření pracovního úrazu. Nyní ale škola bude (a zajisté asi oprávněně) tvrdit, že nikdo neví co jste dělal v pátek, v sobotu a v neděli, kde jste špatně šlápl a co bylo pravou příčinou Vašeho úrazu. Pokud si nezajistíte svědka toho, že jste měl ve čtvrtek večer na lyžařském kurzu oteklý kotník, tak úraz neprokážete. Aby byl úraz uznán za pracovní úraz, musí být totiž prokázána jeho přímá příčinná souvislost s výkonem práce a tato přímá příčinná souvislost je ve Vašem případě přerušená, protože až v pondělí jste šel k lékaři. Vždy radím ředitelům škol, že na lyžařské kurzy a na školy v přírodě vůbec mají vozit učitelé s sebou nejen knihu školní úrazů (kam zapisují úrazy dětí), ale i knihu pracovních úrazů, kam se zapíše jako ve Vašem případě oteklý kotník s tím, že se uvidí jestli to bude pracovní úraz hodný záznamu o úrazu (tedy s neschopností delší 3 dny) nebo ne.
Jste učitel tělesné výchovy a tato situace bude tedy pro Vás velkým poučením do budoucna, protože právě při tělesné výchově dochází k největšímu počtu úrazů (pracovních i školních). Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy je velmi široká, je objektivní, zaměstnavatel odpovídá vždy, když dojde k úrazu při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, ale musí být jednoznačně prokázána i přímá příčinná souvislost mezi vznikem škody a škodou samotnou. To samé platí i v případě školních úrazů.
Proto lituji, ale pokud jste úraz aspoň nenahlásil někomu z kolegů nebo řediteli školy při návratu z lyžařského kurzu, pak určitě škola úraz neuzná za pracovní a ani ho neodškodní, nakonec by jí to neuznala ani pojišťovna.