Chytrý špičkový marketing.
view counter

Věda a výzkum krátce (148)


view counter
  • Norské a britské přírodovědce šokovalo zjištění, že sobi (jako jediní savci) mění barvu očí podle ročního období! Adaptují se tak na rozdíly v intenzitě světla v létě a zimě. Za jasných letních dnů mají sobí oči zlatě hnědou barvu, v zimních dnech jsou tmavě modré. Fyzikální mechanismus změny barvy očí spočívá v části oka zvané tapetum lucidum. Tato odrazivá vrstva oka zajišťuje noční vidění. Změna barvy může zvířeti pomoci vidět za mimořádného světla, nebo při velké tmě. V zimě je zornice sobího oka trvale rozšířená, což vytváří tlak na tuto vrstvu, a ta pak může odrážet i modré světlo běžné v arktických zimách.

  • Britští odborníci zkoumali, co je pravdy na tom, že zelená barva uklidňuje a je dobrá na nervy. Jejich studie potvrdila, že lidé, kteří se zdržují více v přírodě než doma a ve městě, jsou zdravější - fyzicky i po duševní stránce. Podle vědců je to důvod k tomu, proč by města měla pečovat o svou zeleň a parky.

  • Před 14 lety přišli dva novozélandští fyzici s hypotézou, že kulový blesk vzniká v souvislosti s oxidací křemíku v půdě. Do zemského povrchu nejprve udeří normální čárový blesk. Ten část půdy zahřeje na velmi vysokou teplotu a drobné částice nerostů se poté přemění na částečky křemíku a jeho sloučeniny s kyslíkem a uhlíkem. Vznikne atomární křemík a sloučeniny (jako například oxid křemnatý), které v ionizovaném prostředí oxidují. Tím dochází k uvolnění energie v podobě světla a tepla - vzniká kulový blesk. Tuto teorii nyní ověřili v praxi čínští vědci. Zkoumali v Tibetu obyčejné čárové blesky pomocí vysokorychlostní kamery s vysokým rozlišením. Chtěli určit spektrální charakteristiky blesků. Čirou náhodou jeden z čárových blesků provázelo objevení svítící koule o průměru neuvěřitelných 5 metrů! Pohybovala se rychlostí 8,6 m/s a vydržela jen 1,5 s. Zpočátku byla bílo-fialová, postupně měnila barvu na oranžovou a červenou. Jev nasnímaný speciální digitální kamerou byl spektrálně zanalyzován. V kulovém blesku byly nalezeny stopy křemíku, železa a vápníku, což jsou hlavní minerální složky půdy.

  • Letos bude z Polska do České republiky dovezeno a do přírody vypuštěno stádo prvních pěti zubrů. Získala je pro ČR ochranářská organizace Česká krajina v rámci projektu, který se snaží vrátit tyto mohutné přežvýkavce do volné přírody. Skupina je chovná, čítá jednoho samce a čtyři samice. Tento živočišný druh je dle odborníků klíčový pro biodiverzitu v rámci celé Evropy a stal se symbolem ochrany přírody na celém kontinentu. Cena chovného stáda se pohybuje kolem 310 tisíc korun. Kde se stádo v první fázi usídlí, není jasné. Ve hře je několik lokalit, především bývalé vojenské prostory. Zubr byl po první světové válce ve volné přírodě zcela vyhuben. Díky mezinárodnímu záchrannému programu a chovu v zajetí se postupně začaly zase jeho stavy zvyšovat. V současnosti žije na světě zhruba 4500 zubrů, z toho přibližně tři tisíce zvířat ve volné přírodě a v polodivokých chovech.

(zem)