Chytrý špičkový marketing.
view counter

Věda a výzkum krátce (161)

view counter

  • Jak vyplynulo z britského výzkumu, mobilní telefony negativně ovlivňují mužskou plodnost. Vědci zkoumali souvislost mezi elektromagnetickým zářením z mobilních telefonů a plodností na vzorku téměř patnácti set dobrovolníků. Jakkoli samotné telefonování mužům neškodí, problémů se mohou dočkat, pokud mobilní telefon pravidelně nosí v kapse kalhot.

  • Dlouhodobé působení elektromagnetického záření podle studie snižuje životaschopnost a pohyblivost spermií v průměru o osm procent.

  • Čínské ministerstvo vodních zdrojů se pustilo do rozsáhlého sčítání čínských řek, účastnilo se ho na 800 000 komisařů. Výsledky ukázaly, že se počet řek na území Číny snižuje. Při sčítání byla pozornost zaměřena na toky se spádovou oblastí alespoň 100 kilometrů čtverečních a bylo zjištěno, že před šedesáti lety bylo takových řek na území Číny o polovinu více. byly vysloveny obavy, že za poklesem počtu vodních toků může stát rychlý ekonomický rozvoj.

  • Kouření (a to i pasivní) poškozuje sluch! Odborníci z Manchesteru testovali sluch u zhruba 165 tisíc mužů a žen ve věku od 40 do 69 let. U osob vystavených cigaretovému kouři dvě až devět hodin týdně vzrostlo nebezpečí hluchoty na 28 procent. Jestliže byli lidé vystaveni kouři více než deset hodin týdně, vyšplhalo se toto nebezpečí až na 39 procent. Příčinu negativního působení tabáku na sluch zatím vědci neodhalili, ale domnívají se, že tabák obsahuje škodlivé látky, které sluch poškozují přímo. Kromě toho dochází i k poškození nepřímému prostřednictvím účinků kouření na cévní systém, neboť nikotin způsobuje stahování cév, negativně se projeví na prokrvování vnitřního ucha.

  • Australští přírodovědci zkoumali život medvídků koala. Díky termokamerám zjistili, proč je pro tyto savce typická póza, při níž objímají stromy. Pomáhá jim to totiž regulovat jejich tělesnou teplotu - ochlazují se tím v teplejším počasí. Měření prokázala, že ve dnech, kdy teplota stoupá ke 40 stupňům Celsia, je kmen stromu v dolní části až o sedm stupňů chladnější. Proto jsou v chladných dnech vidět koaly výše ve větvích stromů a v teplejších se tisknou ke kmenům dole.

  • Američtí vědci ohlásili úspěch v oblasti výzkumu využití kmenových buněk - vypěstovali umělou oční sítnici. Z kousku lidské kůže získali indukované kmenové buňky a vytvořili miniaturní lidskou sítnici, která navíc reaguje na světlo. Neočekávali, že kmenové buňky budou schopné vytvořit sítnici téměř samy od sebe. Ale buňky prý tak nějak věděly, co mají dělat. Uměle vytvořená sítnice sice reaguje na světlo, ale nedokáže zaznamenat vizuální signál, který by mozek přeměnil v obraz. Přesto vědci doufají, že by v budoucnosti jejich výzkum mohl vést k navrácení zraku u lidí s onemocněním sítnice.

  • Bude očkování klasickou jehlou minulostí? Američtí experti vytvořili očkovací náplast. Speciální náplast má na povrchu stovky mikroskopických jehliček, které bezbolestně proniknou do pokožky a rozpustí se v ní během několika hodin. Stačí náplast jednoduše přilepit. Klinické zkoušky, které jsou nutné k uvedení výrobku na trh, by měly začít na začátku příštího roku. Budou-li úspěšné, v USA se očkovací náplasti začnou používat do pěti let.

(zem)