ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Věda a výzkum krátce (278)

view counter
  • Měsíc měl před 3 až 4 miliardami let atmosféru. Podle výsledků nejnovějšího průzkumu prý vznikla poté, co výbuchy sopek hnaly plyny nad jeho povrch příliš rychle na to, aby mohly uniknout do vesmíru – a vydržela asi 70 milionů let. Odborníci vycházeli z analýzy vzorků odebraných na čedičových pláních. Proudy lávy, které je vytvořily, obsahovaly síru, oxid uhelnatý i jiné plynné složky a dokonce i stavební kameny vody. Bylo spočítáno, že vulkanická aktivita dosáhla vrcholu zhruba před 3,5 miliardami let, kdy byla atmosféra nejhustší. Je možné, že těkavé látky z této atmosféry jsou stále uvězněny ve studených, trvale stinných lokalitách poblíž měsíčních pólů. Právě na jednom z takových míst – konkrétně v kráteru Cabeus – sonda LCROSS v roce 2009 odhalila přítomnost ledu. Později se ale ukázalo, že podobných oblastí je na Měsíci nejspíš víc a to zdaleka ne jenom na pólech.

 


  • Záhadné kamenné objekty, kterých je téměř čtyři sta, byly nalezeny v Saúdské Arábii. Vědci odhadují jejich stáří na několik tisíc let, ale nejsou si jisti, jaký měly účel. Místo naleziště je na starých lávových kopulích v oblasti Harrat Khaybar. Odborníci usuzují, že by se mohlo jednat o jakési ohrady či zídky, které například oddělovaly pozemky. Zvláštní však je, že lávová pole jsou oblasti jen s velmi malým množstvím vody a vegetaci se zde nedaří. Tedy ani člověk by zde nemohl žít. Tyto typy kamenných konstrukcí byly běžně nacházeny na vrcholu nyní objevených zdí, což naznačuje že tyto ohrady jsou starší než cokoliv ostatního, co bylo v této oblasti nalezeno. Některé z ohrad jsou překryty lávovým kamenem. Některé erupce se tedy staly v pozdější době, než byly objekty postaveny. Většina z nich byla objevena pomocí družicových snímků, aniž by se předtím na průzkumech archeologové podíleli.

  • Velikonoční ostrov odedávna přitahuje nejen návštěvníky, ale i vědce svými sochami moai, které jsou pozůstatkem původní civilizace. Osídlen byl okolo roku 1300, ale v historicky krátké době jeho obyvatelé vykáceli lesy a tím ztratili materiál ke stavbě lodí. Půda erodovala, ztrácela se pitná voda. Vlastní zdroje tedy obyvatelům nestačily. Původně se předpokládalo, že se původní obyvatelé mísily s obyvateli jihoamerického kontinentu, ale nový výzkum přinesl jiné závěry. Z kosterních pozůstatků původních obyvatel Rapa Nui, které zkoumali pomocí analýzy DNA, nenalezli o tom žádné důkazy.