Chytrý špičkový marketing.
view counter

Věda a výzkum krátce (286)

view counter
  • Za největší objev za 150 let považují archeologové rozsáhlou síť mayských měst, kterou našli v Guatemale. Pomocí laserové technologie, která danou oblast naskenovala, byly objeveny pozůstatky pyramid, paláců i domů. Vědcům se podařilo zmapovat plochu o rozloze 2100 kilometrů čtverečních, která se nachází u města El Zotz. Dosud se předpokládalo že Mayové obývali Guatemalu v počtu nepoměrně nižším. Systém jejich měst byl značně důmyslný a průzkum odhalil i kilometry opevnění, kterých si nikdo předtím nevšiml.

  • Předpokládali bychom, že při sledování televize vleže na gauči, se nám nemůže nic stát. Opak je však pravdou. Hrozí totiž úmrtí na plicní embolii. Riziko, že se tak stane těm, kteří sledují televizi denně dvě hodiny navíc, než je obvyklý průměr, je prý vysoké. Mezi lety 1988 až 1990 výzkumníci pozorovali divácké návyky u vzorku 86 tisíc lidí a v následujících 19 letech ho monitorovali. Z výsledku průzkumu je zřejmé, že pokud sledujeme televizi více než pět hodin denně, nebezpečí plicní embolie se zvyšuje o celých 40 procent. Seriály tedy prokazatelně škodí zdraví.

  • Banány jsou opravdu radioaktivní, obsahují totiž poměrně hodně draslíku, konkrétně draslík 40, což je jeho radioaktivní forma. Máme se však obávat? Nikoliv. Takové malé množství radioaktivního záření nemá na lidský organismus téměř žádný vliv. Museli bychom sníst něco kolem padesáti kusů banánů, abychom do sebe dostali stejnou dávku záření, jakou vydává například zubní rentgen. Banány nejsou jedinou potravinou bohatou na draslík. Z dalších jmenujme například brambory, fazole, či ořechy.

  • Záhadu trilitů chtějí objasnit vědci. Tyto kamenné asi metr vysoké stavbičky se nacházejí v Jemenu a v Ománu. Nikdo neví, kdo je před dvěma tisíci lety postavil a z jakého důvodu. Na rozluštění záhady se chystají brněnští archeologové, kteří se domnívají, se trility vyznačovaly zastávky pro karavany nebo místa, na nichž se sbíralo kadidlo. Ománci si trility spojují s pohřebními místy. U každé z těchto kamenných řad se totiž nacházejí stopy po ohništích. Čeští vědci hodlají prozkoumat okolí trilitů, jak byly staviteli opracovány a o jaké horniny vůbec jde.

(les)