Chytrý špičkový marketing.
view counter

Vidí kočky do budoucnosti?

view counter
Embed from Getty Images

Žijí v naší společnosti už tisíce let. Některá fakta o kočičím životě ale stále překvapují. Není bez zajímavosti, že zrak kočky dokáže vidět a rozlišovat předměty při světelné intenzitě šestkrát menší, než potřebuje člověk. Čich má kočka téměř čtyřikrát lepší než její chovatel. Kočka může projít v kuse bezmála padesát kilometrů. Víte o tom, že je schopná předvídat i některé události, ale pouze takové, které ji ohrožují nebo znesnadňují její existenci, například zemětřesení, přírodní katastrofy?

I když mimosmyslové vnímání kočky současná věda popírá, její schopnost přijímat telepatické signály je velmi značná. Kočka přesně vycítí, když člověka něco bolí, že má zdravotní problémy a zcela automaticky zaujme polohu v blízkosti postiženého místa. Dokonce se o ní traduje, že je lapačem negativní energie. Ve starověkém Egyptě měla kočka výsostné postavení. Za její ublížení hrozila dokonce smrt. Když v rodině zemřela, na důkaz smutku si pán domu oholil obočí. V čase středověku byla spojená s čarodějnictvím. V některých kulturách se hledělo na kočky jako na věštkyně. Když člověku zkřížila cestu, mělo to přinášet neštěstí nebo štěstí, pokud kýchla, byla to předzvěst blížícího se deště.

(es)