ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Vydávání OOPP

view counter
7.8.2017, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 
Dotaz:
Ve firmě, když je zpracovaná směrnice na OOPP na jednotlivé profese, musí zaměstnavatel hned při nástupu vydat všechny uvedené OOPP dle směrnice nebo stačí, když je vydá, až daná rizika budou zaměstnance ohrožovat. Příklad: stavební firma má uvedené OOPP. Pracovní oblek, boty, pracovní rukavice, brýle, pláštěnku do deště a teplý kabát. V letních období, je třeba zrovna i teplý kabát zaměstnanci poskytovat nebo stačí, až se změní klimatické podmínky? Protože v létě poskytovat při nástupu teplý kabát je celkem nelogické. A může být ve směrnici na OOPP taktéž uvedené pracovní triko a kraťasy jako OOPP?
 
Odpověď:
Podle odst. 1 § 104 zákona č. 262/2006 Sb., je zaměstnavatel povinen poskytovat OOPP, pokud není možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce.
OOPP poskytuje zaměstnavatel podle vlastního seznamu zpracovanému na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce (viz odst. 4).
Bližší podmínky pro poskytování OOPP stanoví nařízení vlády č. 495/2001 Sb. V ustanovení odst. 4 § 3 uvedeného nařízení se uvádí, že zaměstnavatel stanoví způsob, podmínky a dobu používání OOPP na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště s přihlédnutí k vlastnostem OOPP.
Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnavatel měl OOPP k dispozici jako ochranu před existujícími riziky. Postačí, pokud OOPP poskytne zaměstnanci, až když hrozí riziko (např. chlad).
V takovém případ je nebezpečí, že zaměstnavatel nebude schopen bezprostředně reagovat na změnu povětrnosti. Pokud to organizačně zvládne, je vše v pořádku.
Pokud jde o poskytování trika a krátkých kalhot jako OOPP, musely by sloužit jako ochrana pracovníka proti teplu. Při tom by nesměla být nutná ochrana proti nadměrnému znečištění zaměstnanců a mechanickému poškození holých částí těla.
Zaměstnavateli by mohl vzniknout problém s uznáním oprávněných nákladů na tyto pomůcky (mohly by být posouzeny jako běžný pracovní oděv a tím pádem nejsou OOPP - viz § 2 písm. a) nař. vl. č. 495/2001 Sb.)