Chytrý špičkový marketing.
view counter

Výpis ze zdravotnické dokumentace

view counter
23.6.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 
Dotaz:
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je nějaký konkrétní formulář na potvrzení praktického lékaře pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel mi žádný nedal a lékař ho po mě vyžaduje.
 
Odpověď:
Konkrétní formulář na potvrzení praktického lékaře neexistuje, ale ve vyhlášce č. 96/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci je v příloze stanoven minimální obsah výpisu ze zdravotnické dokumentace. Ten musí obsahovat vždy
Výpis ze zdravotnické dokumentace obsahuje:
a) základní údaje z anamnézy doplněné o údaje nezbytné k účelu, pro který je výpis vydáván,
b) informace o posledně zjištěném zdravotním stavu pacienta a rozpis jím užívaných léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a používaných zdravotnických prostředků,
c) diagnostický souhrn,
d) stručné zhodnocení dosavadního vývoje zdravotního stavu pacienta, včetně reakcí na dosavadní léčbu a dynamiky vývoje výsledků laboratorních a dalších pomocných vyšetření,
e) další podstatné informace včetně informací z posudkové péče.  

Dotaz:
Není nám jasné, kdy se v lékařském posudku má vyjádřit, že posuzovaná osoba není zdravotně způsobilá, a kdy se má vyjádřit, že posuzovaná osoba dlouhodobě pozbyla zdravotní způsobilost. Je to někde stanoveno nebo existuje nějaká metodika?
 
Odpověď:
Tato otázka skutečně vyvolávala občas nejasnosti a praxe nebyla zcela jednotná. To bylo jistě jedním z důvodů, proč její řešení bylo zařazeno do zákona o specifických zdravotních službách. Po novele právně účinné od 1. listopadu 2017 ji zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, řeší v § 43 odst. 4.
Podle citovaného ustanovení posudkový závěr, že posuzovaná osoba:
  • je zdravotně nezpůsobilá, lze uvést v lékařském posudku pouze v případě vstupní lékařské prohlídky;
  • pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci, se uvede v ostatních případech.
Dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci se přitom rozumí stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů, a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví. Tím není dotčeno vymezení dlouhodobého pozbytí způsobilosti vykonávat dosavadní službu podle zákona o státní službě.