Chytrý špičkový marketing.
view counter

Z historie - Mučenka - květ umučení

view counter
Embed from Getty Images

Mučenka, květ s mysteriózními dohady o původu, se latinsky stejně jako česky jmenuje Passiflora, což značí květ umučení. Pochází ze střední tropické Ameriky, kde se vyskytuje bezmála čtyři stovky různých druhů. První léta 17. století byla ve znamení mocného náporu Portugalců do krajů Jižní Ameriky a právě tato doba přinesla evropskému světu objev tohoto popínavého keříku, který byl nalezen prvně v brazilských pralesích.

Jedním z těchto objevitelů byl římský kněz jménem Giacomo Bosio, jenž dovedl objevu „mučenky“ náležitě využít. Byl činný na poli náboženské literatury a v oné době, bylo to kolem roku 1610, pracoval na svém životním díle „Kříž slavný a vítězící“. Když poznal květ „mučenky“ a prohlédl si jej blíže, povšiml si některých detailů. Mysticky založený jezuita nepotřeboval příliš obrazotvornosti, aby si uvědomil, že tohoto objevu by mohl využít pro svoji knihu. Jednotlivé části květu, rozloženy i v celku, opravdu vypadají jako některé biologické symboly umučení Krista, ovšem je k tomu zapotřebí napřed upozornění, aby si toho pozorovatel všiml. Pro zaníceného vyznavače křesťanské víry, jehož životním dílem byla práce o kříži, na němž byl umučen Kristus, a o vykoupení lidstva, bylo hračkou spatřovat v detailech květu „mučenky“ ony symboly.

Pestíkový sloupek květu tak představoval neotesaný sloup, k němuž byl Kristus přivázán, tyčinky se svými prašníky na konci vypadají jako kladiva na zatloukání hřebů, čnělky jsou jako hřeby, ozdobné brvy květu se podobají trnové koruně. Skvrny na květu si můžeme vysvětlit jako rány na těle, úponky na větévkách, kterými se rostlina přichycuje ke zdi, vypadají jako biče. Přemýšlivý kněz ze svého objevu usoudil, že se mu podařilo nalézt zázračný květ, jenž byl nejen pro něho, ale pro veškeré lidstvo nepopíratelným důkazem, že se v říši rostlinstva objevily nové, zidealizované symboly křesťanské víry. Svůj objev s patřičnými vysvětlivkami a odůvodněními široce popsal ve své knize a podařilo se mu to nadšenými a přesvědčivými slovy. Po vydání jeho knihy „La trionfante e gloriola eroce“, jež byla přeložena rovněž do latiny, se totiž dostalo mučence posvěcení, jež záhy rozšířilo její slávu po celém vzdělaném světě.

(ryp)