Chytrý špičkový marketing.
view counter

Záhadné objekty a bytosti na Slovensku

view counter

Na Slovensku došlo k významným pozorováním záhadných objektů, a dokonce k několika setkáním s neznámými bytostmi. Ti, kteří tuto zkušenost prožili, o ní mnoho nemluví, protože se bojí výsměchu.
Už skoro dvacet let funguje na Slovensku UFO klub Trnava.Přestože informace o záhadných létajících objektech se na Slovensku shromažďují až od šedesátých roků, již v roce 1688 pozorovali poprvé takový objekt v Levoči. Je to zcela pochopitelné, jelikož záhadné objekty ve tvaru disku můžeme vidět i na některých středověkých obrazech starých italských malířů, případně na starých ikonách.


Létající objekty diskového tvaru se začaly objevovat v blízkosti Trnavy už při výstavbě atomové elektrárny. A vůbec, v okolí Trnavy je více vesnic, například Šúrovce, Borová a další, kde lidé pozorovali mnoho záhadných a tajuplných objektů. Celkově se jedná o 170 pozorování, která prošla sítem kritického hodnocení odborníků.
Zvláště zajímavý případ se odehrál v roce 1991, když přímo nad elektrárnou v Jaslovských Bohunicích přeletěl objekt, jehož délka byla kolem 300 metrů! Mnoho lidí, služba, ženy připravující jídlo pro ranní směnu a další osoby ho pozorovalo kolem jedné hodiny v noci.
Neméně záhadný a přímo šokující byl případ z roku 1994, kdy personál končící službu v restauraci v Špačincích spatřil něco zvláštního. Viděli postupně se rozsvěcující světla na ploše asi 300 metrů. Když se přibližovali k objektu, vyletěla z něho bílá koule a explodovala. Potom objekt zmizel ve vzduchu. Podobných pozorování přibývalo... Ovšem nezůstalo pouze u pozorování. Mnozí lidé zažili přímé setkání, i když zpočátku o něm nebyli ochotni mluvit. Hlavní příčinou byl strach, dokonce až hrůza, která většinu lidí při kontaktu s neznámým zachvátila.
Například v roce 1998 v Dolním Dubovém byl vlahý letní večer a mladá žena vyšla z domu na dvůr. Najednou spatřila "mezi dvěma komíny" stát velký disk o průměru asi 12 metrů, který "bzučel jako chladnička". Zavolala na manžela, aby se šel podívat, ten však strachy nevystrčil ani hlavu. Žena se z prožitého napětí a hrůzy rozplakala.

 

Neznámé bytosti v Hlohovci

Velice zajímavá věc se přihodila v roce 1985 jistému občanovi se synem, kteří šli v noci krást jetel: najednou je něco osvítilo. Mysleli si, že to jsou policisté a přikrčili se v trávě. Najednou zjistili, že světlo přichází z nějakého objektu nahoře - spatřili na poli sedm malých postaviček, které něco posbíraly a odletěly.
V roce 1995, přibližně v šest hodin večer, přišla domů paní D. se svým osmiletým synem. Manžel nebyl doma, a tak začala připravovat večeři. Najednou uslyšela hrozný křik: chlapec byl téměř bez sebe a křičel, že na jejich balkoně, byl "malý ujo". Je třeba podotknout, že bydleli v šestém poschodí. Žena ještě spatřila malou postavu zezadu, jak odchází "do prázdna". Zatelefonovala okamžitě na městskou policii, policisté však nikoho nenašli. Když přišel manžel domů, nechápal, co se děje, a rozhodl se udělat s celou záležitostí rozhodný konec. Druhého dne šel do městské knihovny a donesl si odtud Hasemannovu knihu (kterou předtím nikdy neviděl) a požádal syna, ať mu najde, co viděl. Chlapec jednoznačně ukázal na "malého šedého".
Další ženu, nazvěme ji paní X., v noci něco probudilo. V jejím trnavském obývacím pokoji stál přes dva metry vysoký "svítící muž". Usmál se na ni a rozplynul se. Další Trnavčanka, která se vrátila domů do bytu v šestém poschodí a chtěla se dívat na televizi, najednou viděla z okna 15 malých bytostí ve světelné kouli, které jí ukazovaly, aby šla za nimi. Strašně se polekala.
Jak prohlásil inženýr Karlík, téměř z každé vesnice kolem atomové elektrárny má informace a hlášení záhadných objektů, o zvláštních reakcích a chování zvířat, která na tyto objekty reagují velmi specificky - třesou se, psi štěkají a vyjí, kočky se schovávají, krávy bučí a podobně.

 

Kdo viděl, uvěřil

Takových a podobných případů je mnoho. Svěřili se s nimi důvěryhodní lidé, často lékaři, piloti, inženýři, kteří ovšem neměli zájem na zveřejnění svého jména a zážitků. Většina z nich se totiž obává výsměchu a znevažování ze strany okolí a snaží se na svůj, většinou traumatizující zážitek co nejdříve zapomenout.
Ono to však často nejde, a tak nakonec člověk, který se setkal s něčím mimořádným, nadpřirozeným, co si nedokáže vysvětlit, promluví.
(toh)