ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Základní barva aury a naše povolání

view counter

Nejprve bych vám ráda osvětlila, co si představuji pod pojmem ZÁKLADNÍ BARVA AURY vzhledem k našemu povolání, tedy k tomu, k čemu nás naše duše volá. Vnímám to jako základní vibraci, tedy naladění schopností, talentů, vůle a mnoha dalších vlastností pro daný život.


Můžeme si to přestavit tak, že si duše zvolí lekce, které chce v daném životě na Zemi zvládnout a pro ně si do základní výbavy vezme vlastnosti, předpoklady, které pro realizaci potřebuje. Zjednoduše lze říci, že lidé, kteří budou potřebovat pracovat více ve hmotě nebo kreativci až učitelé budou mít zemitější barvy, tedy od červené přes oranžovou až ke žluté. Přírodomilci, pečovatelé jsou zelení až modří a umělci, učitelé jógy až po vizionáře mívají indigovou, fialovou, levandulovou až bílou auru. Hustší vibrace předurčují člověka více k praktičnosti a systematičnosti, zatím co jemnější vibrace spíše k umělečtější práci. Ale....

Jako malé nás vedou rodiče a podle toho, zda uplatňují své schopnosti, zda projevují svoje talenty, jsou plně propojeni s hlasem svojí duše, podle toho nás podporují. Ale pokud nás rodiče vedli ve smyslu „to je vhodné, to bude pro tebe lepší, tato škola vhodnější…“ apod., řídí se rozumovou složkou. Nejspíš to sami dobře znáte. Ve skutečnosti jde ale o to přijmout sami sebe, a tak se propojit se svojí základní výbavou, která je velmi obsažná, dá se říci nevyčerpatelná. A pak už je jen na nás, jak budeme rozvíjet své talenty.

Většinou se ale při měření aury setkáme s klienty až ve chvíli, kdy už došli do bodu krize, ať již partnerské, pracovní nebo zdravotní. Až v takové chvíli jsme totiž většinou schopni se zastavit a zaposlouchat se do hlasu své duše, do hlasu našeho svědomí. Nejhlubší popření svých talentů a vnitřního hlasu se může projevovat až depresemi, které jsou, bohužel, tak často léčeny antidepresivy. Antidepresiva celou situaci odsunou do apatie a nezájmu, odklonem od svých pocitů, které zůstávají nevyřešené, jakoby zametené pod koberec. A navíc díky lékům k nim klienti nemají přístup – jsou jakoby za mléčným sklem.

Základní barva aury je ale náš PRApotenciál. Často vídáme, a sami jsme touto etapou také prošli, jak lidé absolvují různé kurzy a v nich se snaží být lepšími a hlavně jinými, než jsou nyní. Naše zkušenost je opačná. Stačí přijmout sám sebe a otevřít se svým schopnostem. Je samozřejmě jednodušší o tom psát, než v reálu uskutečnit, ale v podstatě jde jen o spojení se svojí pravou podstatou a využití potenciálu, který čeká v nás. Bohužel jsme často sami se sebou nespokojeni, chtěli bychom být raději jako některý učitel či guru a tím popíráme sami sebe. Autoritu, vzor hledáme venku, mimo sebe a při tom v sobě máme největšího učitele, léčitele, gurua… Ale od dětství nás učili tomu nevěřit, raději hledat pomoc zvenčí…

Pokud se ale zastavíme a vzpomeneme si, co jsme jako malé děti milovali, na co jsme si hráli, co nás bavilo dělat celé hodiny a začneme to jako dospělí dělat, je nám taaaak krásně, až se nám chce radostí plakat, blaženě se usmíváme, a to je ta chvíle, kdy se propojujeme se svojí duší a nastupujeme na cestu svého života. Jediným ukazatelem správnosti je náš pocit radosti, naplněnosti a blaženosti. Prací, kterou milujeme, se neunavíme, naopak nás nabíjí. Je to radost sama.

Všem nám přeji radostné žití dnů naplněných láskou a úctou.

Za HaJiRu Liberec Hana Rakušanová,
www.hajiru.cz.