ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Zápisník BOZP

view counter
7.7.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 

Dotaz:

Na semináři jsme slyšeli o používání zápisníků BOZP. Rádi bychom věděli, jestli je povinnost zavést zápisníky BOZP a jestli je někde stanoven obsah takových zápisníků (co všechno se do nich zapisuje). Mají je mít u sebe zaměstnanci nebo jsou u vedoucích zaměstnanců?
 

Odpověď:

V praxi zaměstnavatelé někdy zavádějí zápisníky nebo záznamníky BP nebo BOZP nebo i BOZP a PO. Záznamníky nebo zápisníky vydávají pro každého svého zaměstnance a uvádějí tam podstatné údaje z BP, BOZP nebo i PO týkající se konkrétního zaměstnance.
Údaje, které v záznamnících nebo zápisnících bývají uváděny, jsou například:
  • informace o tom, do jaké kategorie byla zařazena práce, kterou zaměstnanec vykonává,
  • informace o poskytovateli PLS, u kterého zaměstnanci přísluší na pracovnělékařské prohlídky případně očkování podstoupit,
  • údaje o datu a druhu absolvované pracovnělékařské prohlídky; případně nejzazší termín další periodické pracovnělékařské prohlídky,
  • údaje o absolvovaném školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a o ověření jejich znalostí,
  • údaje o poskytnutých informacích k zajištění BOZP,
  • údaje o udělených pokynech k zajištění BOZP,
  • údaje o provedené zkoušce na alkohol či jiné návykové látky, a další.
Zápisníky nebo záznamníky mívají u sebe buď zaměstnanci, nebo jejich vedoucí zaměstnanci.
Zavedení zápisníků nebo záznamníků BOZP je způsob, který si zavedla praxe sama. Žádný zákon zavést zápisníky/záznamníky BOZP neukládá a nevyžaduje. Není tedy stanoven ani jejich obsah, ani náležitosti. Na internetu lze nalézt nabídku tiskopisů takových záznamníků, které jsou volně k zakoupení.
Některým zaměstnavatelům vyhovuje, že v jednom psaném materiálu soustředí přehledně všechny podstatné informace o zaměstnanci, týkající BOZP. Při inspekčních kontrolách státních orgánů však často takové záznamníčky nestačí a inspektoři vyžadují konkrétní doklady, jako lékařské posudky o provedené pracovnělékařské prohlídce a o zdravotní způsobilosti k práci, záznamy o školení, osnovu školení, záznam o ověření znalostí zaměstnanců ze školení apod.
Nelze obecně říct, zda doporučit, či zavrhnout zápisníky/záznamníky BOZP. Záleží na zaměstnavateli, zda jejich použití vyhovuje jeho systému zajišťování BOZP.