Chytrý špičkový marketing.
view counter

Závodní lékař

view counter
16.2.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)

Dotaz:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda jako příspěvková organizace města s cca 27 zaměstnanci máme povinnost mít nasmlouvaného "závodního lékaře"? Každý zaměstnanec má svého obvodního lékaře, který i vydává potvrzení o schopnosti (např práce ve výškách a pod.), protože zdravotní stav daného člověka zná nejlépe, na rozdíl od "závodního lékaře", který ani nemá zdravotní kartu a hlavně přehled o zdravotním stavu dotyčného.

Pokud by byla tato povinnost daná bez kompromisu zákonem, prosím ještě o radu, jak postupovat, jestliže se nám nepodaří žádného "závodního lékaře" nasmlouvat (žádný nebude ochotný uzavřít takovouto smlouvu.
 
Odpověď:
Povinnost, aby každý (zdůrazňuji každý!) zaměstnavatel měl svého lékaře pracovnělékařské péče (dříve závodní preventivní péče) je zákonem daná již téměř dvacet let. Poprvé byla vložena ještě do starého zákoníku práce jeho první harmonizační novelou provedenou zákonem č. 155/2000 Sb. s účinností od 1. 1. 2001. V letech 2012 – 2013 dalo ministerstvo zdravotnictví ještě v souvislosti se zaváděním pracovnělékařské péče zaměstnavatelům takzvaný „pardon“, aby si vyhledali lékaře pracovnělékařské péče a zajistili smlouvy s nimi, ale již v roce 2015 novelou zákona o ochraně veřejného zdraví stanovilo pokuty za správní delikty a přestupky na úseku pracovnělékařských služeb. Jenom to, že byste neměli smlouvu s lékařem o poskytování praocvnělékařských služeb může „stát“ až 1 000 000 Kč. Mít lékaře pracovnělékařské péče neznamená jen mít zajištěny prohlídky zaměstnanců, ten lékař Vám musí poskytovat tzv. pracovnělékařské služby, jejich výčet obsahuje ustanovení § 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Jedná se zejména o poskytování dohledu na pracovištích, školení první pomoci apod. Lékaře pracovnělékařské péče musí mít každý zaměstnavatel, i zaměstnavatel zaměstnávající jednoho zaměstnance.
Aby zaměstnanci chodili na pracovnělékařské prohlídky ke svému ošetřujícímu (registrujícímu) lékaři sice zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách připouští, ale jen výjimečně. Je to v případě, kdy zaměstnanci vykonávají práce zařazené pouze do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy. V tom případě může zaměstnavatel zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u registrující lékaře zaměstnance. Ale to se skutečně jedná o případy, kdy zaměstnanci jsou zařazeni pouze do kategorie první (klasicky např. zaměstnanci v administrativě). I to však zaměstnavatele nezbavuje povinnosti mít lékaře pracovnělékařské péče, ten mu musí poskytovat ty ostatní služby. Z vašeho dotazu vyplývá, že máte zaměstnance, kteří pracují ve výškách, to je práce riziková (zařazená minimálně do kategorie 2R) a takového zaměstnance nemůžete poslat na prohlídku k jeho ošetřujícímu lékaři, tu musí provést Váš lékař pracovnělékařské péče, který zná pracoviště. To je zásada. Nechci Vás strašit, ale na toto jsou krajské hygienické stanice velice citlivé.
Pokud byste nemohli najít vhodného poskytovatele pracovnělékařských služeb, doporučuji se obrátit na zdravotního radu (referát zdravotnictví krajského úřadu) nebo na příslušnou krajskou hygienickou stanici (s těmi ale opatrně, aby vám nakonec nedali pokutu), ti Vám musí pomoci.