ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Zázračný chlapec

view counter

Dvanáct doktorů na chlapce zíralo s úžasem – a plným právem. Napsali totiž na tabuli několik dlouhých a složitých vět a tohle dítě s podivným výrazem v očích je bez chyby a bez zaváhání přečetlo. Byl to pozoruhodný výkon, a to hned z několika důvodů – za prvé proto, že věty byly napsány v latině, španělštině, francouzštině, němčině a turečtině, a za druhé proto, že chlapci, který tak pohotově četl, co napsali, bylo dvanáct… a měl mentalitu čtyřletého.
Bobby, jak se chlapec jmenuje, přišel do dětského domova v Lyndonu poblíž Louisville v roce 1957.

Bylo mu tehdy šest let a doktoři ho klasifikovali jako zaostalého…byl schopen jenom chodit, mluvit a číst, ale neuměl se sám obléci.
Bobby byl – a stále je – pro doktory záhadou. Když mu bylo šest let, zatoulal se do kanceláře ředitele L. F. Holandy, kde na zdi visel ředitelův latinsky psaný diplom. Bobby se na diplom podíval a přečetl všechna slova, která tam byla napsaná, bez jediného přeřeknutí. Překvapený ředitel napsal na papír několik německých frází - a „zaostalý“ chlapec je bez chyby přečetl.


Když doktor z Turecka, který přijel na návštěvu do dětského domova, viděl, co chlapec dokáže, napsal na tabuli větu o šestadvaceti slovech – v turečtině. Bobby přečetl celou větu naprosto perfektně.
Páni doktoři se začali zajímat o chlapcův původ a zjistili, že pocházel z velice chudé rodiny. Při porodu císařským řezem utrpěl poranění hlavy. Doktoři přiznali, že nevědí, co si o chlapci myslet. Bobby čte stejně dobře jako univerzitní student…, ale v testech dostává nula bodů. V určitých směrech je génius – v jiných zaostalé čtyř nebo pětileté dítě. Umí plynně číst v pěti cizích jazycích, ale jestli jim rozumí, to se nepodařilo zjistit.
(vlb)