Chytrý špičkový marketing.
view counter

Ženský versus mužský mozek

view counter

Z vědeckých pozorování vyplývá, že žena používá levou i pravou hemisféru současně, zatímco muž používá pouze levou či pravou hemisféru. Proto muž může buď naslouchat a mluvit (levá hemisféra), nebo myslet, řešit problémy a cítit (pravá hemisféra). Po chvíli naslouchání muž cítí přirozenou potřebu přestat naslouchat a začít řešit problémy. Pro muže je těžké vyjadřovat svoje city, protože čím jsou jeho city silnější, tím méně je schopen vyjádřit je slovy. Když muž říká „miluji tě“, nejde většinou o spontánní projev citu, ale o řešení problému (aby ona byla šťastná). Žena může cítit, myslet a mluvit zároveň.

Není bez zajímavosti, že ženy mají sice hmotnostně menší mozek než muži, ale přepočteno na průměrnou tělesnou váhu má žena naopak mozek relativně o něco větší než muž. Ženy mají velkou výhodu empatie (schopnosti vcítit se), a mohou proto vyvíjet a používat více intuice, takzvaného šestého smyslu. A toho všeho je třeba, aby se nastávající problémy lidstva daly řešit citlivě, kooperativně a předvídavě.

Mozek roste v průměru do 15. roku věku a v období zralosti váží přibližně 1,3 - 1,5 kilogramu. Intenzivně pracuje do věku 45 let, poté se jeho funkce začínají zhoršovat a mozek „hubne“. Úbytek není ale dramaticky výrazný, do 90 let se jeho hmotnost o mnoho nesníží. Neurologové zjistili, že v důsledku stárnutí dochází v mozku ke změnám, které ztěžují soustředění a zhoršují krátkodobou paměť, ale dlouhodobá zůstává relativně nedotčená. Je samozřejmé, že čím jsme starší, tím déle mozku trvá, než vstřebá nové informace. Starší lidé se mohou pořád učit, ale potřebují k tomu více času než mladší osoby, přesto mohou dosáhnout stejné úrovně.
(maj)