Chytrý špičkový marketing.
view counter

Životnost nových pneumatik

view counter

24.10.2013, Zdroj: Goodyear (http://www.goodyear.eu/cz_cs/)

V posledních letech se v období sezonního přezouvání pneumatik pravidelně objevují mezi řidiči diskuze o stárnutí pneumatik a životnosti nových pneumatik.
 
Hlavní neznámou pro většinu z nich je, do jakého data výroby lze novou nepoužitou pneumatiku považovat za "novou". Zásadním sdělením pro všechny řidiče je skutečnost, že neexistují žádná oficiální vědecká ani technická data, jež by jasně stanovovala maximální stáří nové, nepoužité pneumatiky. Prodejci pneumatik však musí dodržovat důležitou podmínku, že nové pneumatiky je nutné řádně skladovat.
"Setkáváme se občas s řidiči, kteří odmítají nakupovat nové pneumatiky vyrobené před rokem či dvěma lety. Své chování následně odůvodňují tvrzením, že pneumatiky považují za staré. Jedná se však o mylný názor. Stanovisko společnosti Goodyear je takové, že by neměla být stanovena žádná konkrétní životnost pneumatik, protože neexistují vědecká nebo technická fakta, na základě nichž by bylo možné určit jakoukoli minimální či maximální životnost osobní nebo nákladní pneumatiky. U renomovaných prodejců lze proto zakoupit bez obav pneumatiky i se starším datem výroby," říká Lenka Majková, Marketing Specialist společnosti Goodyear Dunlop. Toto stanovisko sdílí se společností Goodyear Dunlop také Evropská technická organizace výrobců pneumatik a ráfků (ETRTO) i americká Asociace gumárenských výrobců (RMA), jelikož ani podle nich neexistují jakákoli relevantní data k této problematice.ETRTO uvádí ve své oficiální publikaci mimo jiné doporučení týkající se skladování pneumatik, duší a ráfků. Dokument neobsahuje informace o maximálním stáří nové pneumatiky, nýbrž se soustředí především na pravidla správného skladování, mezi něž se řadí ochrana před vysokými teplotami, výraznými změnami teplot, vlhkostí, ozónem, ultrafialovým zářením, kontaktem s tuky či agresivními chemikáliemi. "Pneumatiky společnosti Goodyear jsou vyráběny v souladu s předpisy ETRTO, díky čemuž jsou velmi odolné vůči přirozenému stárnutí," dodává Lenka Majková.
Pokud bychom přesto hledali časové vymezení, do jakého data výroby lze pneumatiky považovat za nové, bylo by jej možné najít například v britské normě BS AU 50. Ta říká, že pneumatiku lze označovat za novou, byla-li vyrobena nejvíce před 6 lety. Národní asociace distributorů pneumatik (NTDA) v této souvislosti uvádí jen 5 let od data výroby. Německé asociace gumárenského průmyslu, výrobců a prodejců pneumatik rovněž tvrdí, že pneumatiky se označují za nové, pokud neuplynulo více než 5 let od data jejich výroby. Za pozornost však stojí i skutečnost, že žádný z dokumentů zmíněných organizací neříká, že po této době pneumatiky nesmějí být prodávány nebo nejsou vhodné ke svému účelu.
Goodyear
Goodyear je jedním z největších světových výrobců pneumatik. Společnost zaměstnává přibližně 69 000 pracovníků a své výrobky vyrábí v 52 závodech ve 22 zemích světa. V inovačních centrech v Akronu, Ohio a v Colmar-Berg, Lucembursko jsou vyvíjeny nejmodernější výrobky a služby, které stanovují technologické a výkonnostní standardy pro celé odvětví. Inovace společnosti Goodyear, která byla založena v roce 1898, stanovují automobilové standardy již více než 100 let.
Více informací naleznete na adrese www.goodyear-cz.cz
 
 
 
 

Navzdory teplému počasí by řidiči neměli zapomínat na přípravu zimní výbavy

29.10.2013, Zdroj: Ministerstvo dopravy
Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března. V tomto období musí mít vozidlo zimní pneumatiky vždy, pokud se nachází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat. Platí stejná pravidla jako v předchozích dvou letech.
 
V zimním období, tj. od 1. listopadu do 31. března, musí řidiči používat zimní pneumatiky vždy, vyskytuje-li se na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo dají-li se takové podmínky očekávat. Právní úprava zároveň bere ohled na ty řidiče, kteří přes zimní období využívají vozidlo velmi zřídka a pouze pro krátký dojezd, například pro cestu k doktorovi či na nákup. Tito řidiči mohou na silnice vyjet bez zimních pneumatik, avšak pouze za podmínky, že se na silnicích nenachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza. V opačném případě musí mít i tito řidiči vozidlo vybaveno zimními pneumatikami. Řidič má tak nadále odpovědnost vůči sobě i ostatním účastníkům silničního provozu.
Povinnost mít vozidlo vybaveno zimními pneumatikami za výše zmíněných podmínek je platná celoplošně od zimní sezóny 2011/2012 a ke změně legislativy pro letošní motoristické zimní období nedochází. Dle názoru MD se systém osvědčil. Dopravní policie zaznamenala v minulých sezónách minimální porušení této povinnosti.
Ministerstvo dopravy upozorňuje, že dopravní značení "Zimní výbava" zůstává nadále v platnosti. Obce mají možnost dopravní značku umístit na svém území. Tam, kde dopravní značka bude umístěna, musí mít vozidlo zimní pneumatiky i v případě příznivého počasí.
 
Proč zimní pneumatiky?
Zimní pneumatika má při nízkých teplotách úplně rozdílné vlastnosti než letní. Při teplotách, které jsou 7 °C a nižší, má zimní pneumatika lepší adhezní vlastnosti a je výrazně vhodnější i z hlediska bezpečnosti.
Co je zimní pneumatika a jaké má parametry, se můžete dozvědět zde.