Chytrý špičkový marketing.
view counter

Zrození Sardinie

view counter

Jestli existuje na světě místo, kde jsou těsně vedle sebe nakumulovány záhady ze všech časových ér od geologického utváření Evropy přes prehistorii, antiku, středověk až do současnosti, kde je stále co objevovat a kde si badatelé, dobrodruhové a milovníci záhad přijdou na své, je to Sardinie.

Ostrov je zbytek pravěké středozemě, která se potopila do mořských hlubin a dala vzniknout mnoha bájím a legendám. Svět les kamenných nuraghů, obřích hrobek, vílích domů, záhadných studní a nespočet dalších tajemství, která přímo vybízí k rozluštění. Geologické složení ostrova je velmi odlišné od pevninské Itálie. Není divu, že některé teorie hovoří o Sardinii v souvislosti s potopenou Atlantidou. Sardinie se „narodila“ před 13 miliony let, když se od západního cípu eurasijské pevniny utrhl obrovský blok. Pevniny se propadaly do moře a naopak probuzené podmořské sopky vyvrhující obrovské množství lávy vystupovaly nad vodní hladinu (Liparské ostrovy). Prapevnina Tyrhénie se střídavě potápěla a zase vynořovala z moře.

Celá tahle série mohutných a nekonečných přírodních katastrof vrcholila někdy kolem 13.století před Kristem. Staré texty potvrdily i geologické průzkumy – že dnešní Korsika a Sardinie byly původně spojeny a tvořily poměrně vysokou plošinu pravěké středozemě Tyrhenis. Dokazují to podmořské sopky a schránky měkkýšů. Sardinie je mnohem starší než apeninský poloostrov.

Na konci pravěku a možná ještě dřív se na Sardinii vyvíjelo několik velmi vyspělých civilizací, o kterých se zatím nic bližšího nepodařilo zjistit. Jisté je, že měly ke svému vývoji, zlatému věku a pozvolnému přirozenému zániku ideální podmínky izolovaného ostrova. Byli to například stavitelé gigantických náhrobních kamenů, důmyslně zkonstruovaných studní - přesně podle zákonů algebry a astrologie, dále tvůrci tzv. „vílích domů“, což byly podle všeho hrobky vyhloubené ve skalách, stavby velmi podobné stupňovitým pyramidám, menhiry a dolmeny a další. Nejzřetelnější znaky prehistorických civilizací nesou na Sardinii samozřejmě nuraghy – obrovské kamenné kruhové stavby, kterými je ostrov poset. Civilizace Nuraghů však byla nejmladší a také poslední. Všechna tato dávná období jsou plná otazníků, bílých míst a dosud neprobádaných a nezjištěných tajemství, která stále čekají na svá objevení.
Text a Foto: Jana Zapletalová