Chytrý špičkový marketing.
view counter

Pokrok

view counter
„Žijeme v moderní době. Stále víc mám ale pocit, že za ten technický komfort lidstvo tvrdě zaplatí a nejen svým zdravím. Je nějaké vysvětlení třeba těch záplav, které postihují už i naši republiku?“ zeptala se v dopise paní Božena K. z Brna.
Na celé naší planetě probíhalo odnepaměti vše podle přírodních zákonů. Vypařená voda se shlukovala do mraků, ty postupovaly určitou rychlostí nad zemí, a když narazily na studenou vlnu, tak se vysrážely a postupně spadly

zase dolů. Příroda zásobovala naši planetu vodou rovnoměrně a výjimky, ke kterým došlo, nebyly na rozdíl od dnešního stavu zákonité. Takzvaným pokrokem však došlo k deformaci původních  přírodních zákonů a bohužel ne vždy nevědomě. Již ve 30. letech minulého století se vědělo o tom, že existují rádiové vlny, které jsou schopné rozkmitat klidná geostatická pole (svědčí o tom například zveřejněné projevy Adolfa Hitlera, který toho chtěl zneužít). Přetvořením těchto klidných geostatických polí v rozkmitaná (pomocí vlnového záření) vzniká rezonanční pole, které ničí vše živé i neživé.

 Máme kolem sebe dnes plno vysílačů, které svým výkonem rozkmitají geostatická pole, jež sahají do výše 3000 metrů i více. Vplují-li například mraky do těchto uměle stvořených rezonančních systémů, dojde k okamžitému vysrážení par. To znamená, že mraky, které by podle původních přírodních zákonů pokryly deštěm plochu třeba 500 kilometrů čtverečních, zaplaví nyní pouze plochu o rozloze 50 kilometrů čtverečních. Tím dojde někde ke katastrofálním záplavám, zatím co jiná místa sužují naopak sucha. Celá planeta je stvořena z různých materiálů, jejichž molekulární soustava se liší rozdílným atomovým číslem. Jenže právě ono rozhoduje o tom, do jaké míry jsou jednotlivé materiály schopné rezonovat v tom rozkmitaném rezonančním poli. Je logické, že se rozdílné materiály od sebe odpuzují. Můžeme to vidět například na vrcholech hor - v místech rezonance rozdílných minerálů odpadávají, zůstávají načervenalé skvrny.  Tento jev je příčinou častých lavin. Dochází také ke zničení veškerého rostlinstva, což nahrává dalším sesuvům půdy. Negativních ničících vlivů rezonančních polí bychom mohli jmenovat mnoho - od destrukcí stavebních objektů, přes vliv na dopravu, úhyn stromů či nemocnost lidí, až  po vliv na vznik zemětřesení. Nukleární fyzik Vladimír Kubeš se k tomu před lety vyjádřil slovy: „Je zapotřebí se těmito problémy okamžitě zabývat, tj. v první řadě odhalit zločince, kteří téměř každé vládě tyto skutečnosti zatajují. Díky dnešní  dokonalé technice lze naprosto přesně zjistit, do jaké míry jsou kde živé a neživé struktury poškozovány, a existuje o tom již celá řada důkazů.“
 
(dan)