ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter
Dnes je Úterý - 26. září 2017, svátek má  Andrea ,  zítra Jonáš

Vítejte na Doplnek.com

Svědectví: Kdo děsí řidiče?

aomobil

V poslední době se množí případy, kdy na naprosto přehledných silničních úsecích havarují i zkušení motoristé. Řidiči vyprávějí o záhadných postavách uprostřed vozovky, o podivných mizejících stopařích, automobilech a motocyklech, které jim náhle zkříží cestu nebo je vytlačují ke kraji silnice. Zbláznili se snad? Nebo se opět setkáváme s podivným fenoménem „prokletých“ cest? ...   celý článek »

Mystická podzemní svatyně

Radhošť je dnes oblíbeným místem výletníků. Kdo vystoupí na tuto starobylou horu, často vůbec netuší, že je pod povrchem protkána sítí podzemních chodeb, jejichž účel je dodnes neobjasněný. Již staří Slované využívali tohoto místa k rituálům pro své bohy v čele s mocným, rohatým Radegastem. A nejen oni, mystická síla Radhoště měla sloužit i středověkým čarodějnicím ke konání divokých sabatů. ...   celý článek »

Unikát v ČR

Jestliže Praha má svůj Tančící dům, pak na severní Moravě najdete „tančící“ kostel. Nejde o žádný výkřik hypermoderní architektury, ale o nakloněný chrám Páně v Karviné – Dolech. Stávalo zde původní město a od roku 1854 pod ním horníci vyrazili téměř třicet uhelných slojí. Kostel se naklání a připomíná proslulou šikmou věž v italské Pise. ...   celý článek »

Invaze záhadných vzducholodí

V létě 1909 se pan Lethbridge z Walesu vydal na kole na podvečerní projížďku v okolí svého bydliště a vůbec netušil, že na tento večer už nikdy nezapomene. Projížděl se právě po kopcích nedaleko Caerpilly, když uviděl neznámé těleso připomínající doutník. Vypadalo to na nějaké nouzové přistání, u "doutníku" stály dvě postavy v kožešinových pláštích a čepicích a něco brebentily zvláštním nářečím. Když viděly domorodce na kole, spěšně se vrátily do stroje.   celý článek »

Redukční kúra

Mnozí z nás se pokoušeli několikrát o redukční kúry. Názvy těchto metod byly různé – desetidenní, čtrnáctidenní, třítýdenní a měsíční. My si dnes přiblížíme Měsíční kúru.
Vždy se jedná vcelku o jedno, a tím je změna způsobu stravování. Všeobecně se říká, že jídlo je věc sebekázně, jen žízeň je věčná. Jinými slovy - člověk nepotřebuje ke svému životu příliš mnoho potravy, ale potřebuje tekutiny.   celý článek »

Odkud se vzaly "andělské vlasy"?

Ve starší literatuře o UFO se uvádí případy, kdy svědkové v oblastech údajných přistání a přeletů UFO objevují podivná, jakoby skelná vlákna, takzvané andělské vlasy. Byly zaznamenány případy, kdy látka, podobná jakýmsi pavučinám, se poté, co dopadla na zem, bez viditelné příčiny vypařila beze stop nebo po ní zůstala jen jakási nejasná usazenina. V jiných případech zůstala lepkavá vláknitá vrstva v oblastech, přímo spojených s pozorováním UFO.   celý článek »

Co prozrazuje naše tvář?

Fyziognomie a zdraví

Manželé Martin a Eliška Landovští, kteří se zabývají fyziognomií, astrologií numerologií a dalšími esoterickými naukami, svorně říkají: „Je třeba si uvědomit, že vnější vzhled člověka je odrazem jeho vnitřního stavu. K tomu nás nabádá i Herma Trismegista - slavná Smaragdová deska. Lapidárně řečeno - jak uvnitř, tak navenek, jak navenek, tak uvnitř.“   celý článek »

Co potřebují růže

Půvabná růže patří po staletí mezi nejoblíbenější rostliny. Šlechtění soudobých zahradních růží se soustředilo v devatenáctém století především do Anglie a Francie. Za posledních dvě stě let vznikl bezpočet odrůd různých tvarů, barev i velikostí. ...   celý článek »

Mystérium Svatého Gotharda

Svatý Gothard je velkým přímluvcem a ochráncem zvláště v německy mluvících zemích. Pokud ale budete cestovat z Prahy na severozápad, u karlovarské silnice narazíte na tajuplný svatostánek. Je zasvěcen tomuto mocnému patronovi, navíc obestřen strašidelnými pověstmi.   celý článek »

Zvíkovský hrad

Zvíkovský hrad, založený Václavem I. na místě staršího keltského obětního místa, je zejména dílem královské stavební huti z doby Přemysla Otakara II. K nejstarší části hradu patří i Hlízová věž, jejíž kvádry jsou pokryty bizarními kamenickými značkami. Jde o tajemné písmo? ...   celý článek »

Vybrané nálezy z kontrol FÚ - podnikání

Vybrané nálezy z kontrol FÚ (Srpen 2010) - Daň z příjmů fyzických osob – zvýšený základ daně

 29.9.2010, Zdroj: Česká daňová správa
Správce daně provedl daňovou kontrolu roku 2007 u daňového subjektu, který vedl po celé zdaňovací období daňovou evidenci ve smyslu § 7b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), formou peněžního deníku.
   celý článek »

Z pranostik, přepovědí a kalendářů

( Od 16. října do 22. října )
V těchto dnech zvolna končí tereziánské babí léto a vlády se ujímá vrcholící podzim s šimonskými chladny. K patronům současných pranostik patří zejména sv. Havel (16.10.) a sv. Voršila. (21.10.) Příchod astronomického podzimu v září bývá v pranostikách téměř opomíjen, ba dokonce ani svatý Václav není nijak zvlášť pociťován jako výrazně podzimní den, navíc když se jedná o patrona babího léta. Skutečným slavnostním dnem podzimu je v podstatě až teprve posvícení.   celý článek »

Věda a výzkum - krátce

V Egyptě byl archeology po tříletém úsilí odkryt poslední úsek nedokončeného tunelu, který vede k hrobce faraona Setiho I. (vládl v období mezi lety 1314 - 1304 před naším letopočtem) umístěné v Údolí králů v Luxoru. Tunel měl podle odborníků spojovat faraonovu hrobku s tajným místem pohřbu. Práce na podzemní chodbě ani tajném hrobu nebyly dokončeny, archeologové se domnívají, že je zmařila předčasná faraonova smrt. ...   celý článek »

Tajemný hrob sv. Anežky české

Poprask u dvou krypt. Hledá se skříňka s relikviemi. Sonda v románské rotundě. Kde pátrat dál? Zázračné uzdravení královny Elišky. Proroctví litoměřického probošta.

V nedávné době byla před pražským kostelem svatého Haštala docela rušno. Archeologové tu odkrývali údajný hrob sv. Anežky. Podle jedné z teorií spočívají její ostatky ve zdejším svatostánku pod oltářem. Proto i my jsme se později vypravili na „místo činu“.   celý článek »

Léčení nejen emocí použitím metody EFT - Emotional Freedom Technique

Techniky emoční svobody
EFT je metoda, která je založena na tom, že energie v meridiánech musí volně proudit. Pokud tomu tak není, vznikají energetické bloky, které následně způsobují fyzické problémy. Je to vlastně emocionální verze akupunktury, ale místo jehel používáme prsty, kterými body na těle poklepáváme. Původem většiny fyzických potíží je nevyrovnaná psychika. ...   celý článek »

Romantické wellness pobyty pro Vás.
view counter