Doplnek.com

Povídání s Míšou a Ríšou

O nevšední nakladatelský počin se postaral Tomáš Kejzlar, který připravil do vydání kouzelnou knížku malíře Jaroslava City nazvanou Povídání s Míšou a Ríšou, která je určena především pro předškoláky a také žáky prvního stupně základní školy. Tato kniha-učebnice si klade za cíl rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí. Nová doba učí děti mačkat klávesnice počítačů, ale nerozvíjí jejich vyjadřovací schopnosti. Obrazovky dusí děti násilnostmi, zahlcují je zlem a špatnostmi. Hezký příběh mizí v nenávratu, domnívá se malíř Cita. Ten ve své knížce nakreslil řadu příběhů beze slov a vyzívá caparty, aby si obrázky pozorně prohlíželi a vlastními slovy vyprávěli, co vidí a co jim tři obrázky na každé stránce napovídají. Podle autora se pozná, kolik vyjadřovacích schopností děti ztratily. Možná však, že v sobě objeví nové pohádkáře či budoucí spisovatele,uvádí Cita. Knížka velmi oslovila učitelku mateřské školy Janu Zelenou.Po prohlédnutí této knížky s obrázkovými ději jsem se těšila, jak jí ukáži dětem.nebyla jsem si totiž jistá, zda nějaký druh humoru pochopí i předškolaček, jestli není pouze pro starší děti. Ale ano, pan Cita opět zabodoval i u nejmenších dětí, mluví o knížce v superlativech učitelka si myslí, že obrázky svedou děti, jejich rodiče i prarodiče ke společnému posezení.