Chytrý špičkový marketing.
view counter

Ostatní

Poznávání řádu stvoření (5)

Příběh o svatbě v Káni Galilejské (J 2, 1-12) Tento příběh z Janova Evangelia dává při vcítění se do děje možnost jej vykládat několika způsoby. Obvyklé je děj vnímán způsobem, který představuje Ježíše v roli divotvorce, který je...   celý článek »

Inteligence, intelekt, svědomí, rozlišování dobra a zla

Inteligence a intelekt jsou opět pojmy, které jsou velmi běžně používány, aniž je vždy uvedena jejich definice, protože se předpokládá jejich běžná znalost. Tím často dochází k tomu, že jsou oba používány ve stejném smyslu, nebo jsou...   celý článek »

Poznávání řádu stvoření (4)

Pokračujme ve sledování Ježíšova putování mezi lidmi, díky zachycení jeho konání a výroků zapisovateli, z nichž se nejlépe zachovaly zápisy evangelistů Matouše, Marka, Lukáše, Jana a Tomáše. Z jejich zpráv budu pokračovat v pokusu vystižení...   celý článek »

Minulé životy, reinkarnační teorie, regresní terapie

Mnoho lidí se zajímá o minulé životy. Nejen o své, ale i jako o jeden z principů bytí. Na druhou stranu nejsou ani výjimečné názory typu – proč bych se o to zajímal, když vím, že to neexistuje. Tato problematika je natolik široká, že není možné se v...   celý článek »

Komunikace s vlastní duší (4)

Procházíme spolu způsoby, jakými můžeme komunikovat se svou duší. Smyslem našeho života zde na zemi je naučit se lásce k sobě a k tomu je nezbytné poznat se a naplnit své životní poslání. Jeho obsah je uložen v nevědomé části duše a v...   celý článek »

Poznávání řádu stvoření (3)

Pokračujme ve sledování Ježíšova putování mezi lidmi, díky zachycení jeho konání a výroků zapisovateli, z nichž se nejlépe zachovaly zápisy evangelistů Matouše, Marka, Lukáše, Jana a Tomáše. Z jejich zpráv budu pokračovat v pokusu vystižení...   celý článek »

Poznávání řádu stvoření (2)

Duchovní dimenze neboli dimenze věčnosti (trvalosti) se řídí zákony jako dimenze vibrací hmotnosti (vesmír) nebo jemnohmotnosti (záhrobí). Dokonce tyto jsou pouze analogií duchovních zákonů, jak o tom vypovídá staroegyptský Hermův výrok: „Jak...   celý článek »

Komunikace s vlastní duší (3)

Hlavním posláním naší duše ve fyzickém životě na zemi je naučit se milovat sama sebe. Jde tedy i o skutečné prožívání lásky v běžném každodenním životě, a to se projevuje zejména v našem rozhodování. Vždy máme svobodnou volbu a rozhodujeme se buď s...   celý článek »

Poznávání řádu stvoření (1)

Celá existující realita (stvoření) se skládá ze „superstrun“, které jsou vlastně nejmenším možným spojením kvanta energie a informace. Původcem všech těchto kvant energie i informace v kosmu je člověkem nepochopitelný, nedefinovatelný a nepojmenovatelný...   celý článek »

Mimořádně nadané děti

Mimořádně nadané děti většinou předběhnou své vrstevníky - dříve se naučí mluvit, číst, psát a počítat. Už toto začíná v mateřské škole, kde s nimi na jejich úrovni nikdo nediskutuje, nečte v encyklopediích atd. Často je tak velké nadání spojeno...   celý článek »

Ovládáte teleport?

Panem Štěpánem jsem byla dotázána, zda vyučuji na kurzech taky teleport. Že by měl zájem se to naučit. Zajímalo mě, co si pod pojmem teleport představuje, i proč by ho chtěl umět. Shodli jsme se na tom, že teleportem myslíme možnost ...   celý článek »

Planeta štěstí Jupiter a karmická Černá Luna

Paní Helena N. z Lomnice píše: „O planetě Jupiter se hovoří v souvislostí se štěstím. V poslední době se také hodně diskutuje o významu Černé Luny (Lilith), která má údajně osudový význam. Je možné sdělit, jak jsou tyto dva astrologické fenomény postaveny...   celý článek »

Komunikace s vlastní duší (2)

Poté, co jsme se učili naslouchat svému tělu, což je nezbytné pro zdraví a fyzickou pohodu, se zaměříme na komunikaci s vlastní duší, neboť právě v ní nalezneme příčiny všeho, co se nám realizuje v životě i co se projeví na těle v podobě bolestí a nemocí....   celý článek »

Bhante Y. Wimala -– posel míru ze Srí Lanky

Jeho Svatost dalajlama o něm napsal: „Bhante Wimala je théravádový buddhistický mnich ze Srí Lanky, který tráví svůj čas cestováním a vyučováním v duchu mnichů z dob Buddhových. Ať jde kamkoli, vždy přitahuje velké množství posluchačů, neboť Buddhovo...   celý článek »

Celý život máme v dlaních…

Marin Dobrev pochází z Bulharska, narodil se v severním Bulharsku, ale dlouhé roky žije v České republice. Známá jasnovidka Vanga byla prý něco jako jeho prateta, sám se ovšem zabývá chiromantií - tedy čtením z ruky. Na základě své padesátileté...   celý článek »