Chytrý špičkový marketing.
view counter

Historie obce

Historické památky

Největší dominantou Nového Hrádku je barokní kostel sv. Petra a Pavla z roku 1723 a k němu patřící kaple sv. Jana Nepomuckého. Hlavní oltář kostela je patrně z rukou Petra Brandla.

    celý článek »

Významné události v posledních letech

V roce 2002 proběhly oslavy 640. výročí ustanovení prvního kněze v kostele sv. Petr a a Pavla, tzn. 640. výročí první písemné zmínky o osadě Hrádek. Oslavy vyvrcholily poutní mší 30.   celý článek »

Vznik Nového Hrádku

Nový Hrádek vznikl jako podhradí sousedního gotického hradu celý článek »

Slatinská zvonice

Dřevěná roubená zvonice čtvercového půdorysu stojící uprostřed vesnice na vyvýšeném místě nedaleko budovy obecního úřadu je zachována ve své původní podobě, kterou máme doloženou od r.   celý článek »

Střípky historie (1)

 Vedle zemědělství bylo hlavní obživou obyvatel Kramolny tkalcovství.   Pokud se týká církevní správy, patřila Kramolna pod farnost v Náchodě. V 18. století zde byla vystavěna barokní kaple Panny Marie, která byla později novodobě upravována, především vnitřek kaple. V roce 1936 byla na pozemku věnovaném panem Josefem Drašnarem budována církví československou Husova zvonice.

 


Střípky z historie (2)

Dnešní obec Kramolna je tvořena třemi částmi, které měly odlišný historický počátek. Nejstarší písemná zmínka je o části Trubějov, která je z roku 1402. Kdysi samostatná ves Kramolna patřila v minulosti k Náchodskému panství a nejstarší písemná zmínka o ní je z roku 1415. Časově nejmladší částí jsou Lhotky, někdy též uváděny jako Lhotecký dvůr. Původně to byl panský dvůr, který až do parcelace na základě pozemkové reformy v roce 1921 patřil pod Náchodské panství.